Hvorfor du bør drive datadrevet markedsføring

Datadrevet markedsføringDatadrevet markedsføring handler om å bruke data for å drive markedsføring basert på innsikt som du får gjennom analyse av resultater. I denne artikkelen tar vi deg gjennom prosessen og verktøy du kan bruke.

Hva er fordelene med datadrevet markedsføring?

Innsikten du får gjennom datadrevet markedsføring gir deg informasjon om hva slags innhold som engasjerer målgruppen i de forskjellige kundefasene, hvor bør du optimalisere, hva bør du gjøre mer av og når beveger en potensiell kunde seg over i neste kundefase.

På bakgrunn av dette kan vi si at data kan bli din mest verdifulle markedsføringsressurs. Med riktig informasjon kan du lage skalerbare, repeterbare markedsføringsprosesser. 

Å kjøre kampanjer på autopilot var en markedsførers drøm, i dag kan dette bli virkelighet med de riktig verktøyene og prosessene på plass. Med automatiserte prosesser kan du fokusere på det kreative, teste og optimalisere for å oppnå best mulig resultat. I tillegg kan du levere data som bygger oppunder hva som fungerer og ikke fungerer. Synsing og intuisjon er ikke drivkraften bak beslutninger med datadrevet markedsføring. Det er resultatene som teller. For å oppnå dette må man starte i riktig ende og følge prosessen punkt for punkt. 

Hva skal til for å drive datadrevet markedsføring?

Utfordringene kan være flere. F.eks. at du som markedsfører ikke har nok tid og/eller kompetanse til å analysere og forstå dataene. Eller du ikke har verktøy som gir deg denne innsikten. Ikke fortvil. Du kan fortsatt komme i gang. Vi vil i denne artikkelen gi deg tips til verktøy du kan ta i bruk, og hvordan du kan komme i gang. Men en viktig forutsetning for å lykkes med datadrevet markedsføring er at du tar deg tid til å forstå dataene du får inn. 

1. Du må vite hvem du skal nå

Hvis du har definert en målgruppe for bedriften din vet du allerede hvem du skal "snakke" til. Hvis du ikke har definert en målgruppe, er det på tide å gjøre det. Dette vil hjelpe deg til å forstå målgruppen din bedre.

Du kan også få mye innsikt om din målgruppe ved å se på demografiske data i et analyseverktøy. Her vil du allikevel kun få innsikt i alder og kjønn, i tillegg til at du kan se hvilket innhold som engasjerer denne målgruppen. Hvis du bruker Google Analytics, og du har aktivert demografiske data, kan du under Målgruppe og demografi se både alder og kjønn på de som besøker nettsiden din.

Vi har tidligere skrevet om hvordan du definerer din målgruppe (også kalt Buyer Personas) og hvordan forstå tallene i google analytics som kan hjelpe deg i gang

2. Hvor i kundereisen er målgruppen din

Det holder ikke å bare vite hvem målgruppen din er. Du må også vite hvor i kundereisen er han når han ser akkurat dette innholdet. For å ta stilling til dette må du vite hvor i kundereisen innholdet ditt passer inn. Du kan ta stilling til dette ved å tenke rundt tre forskjellige scenarier:

  • Er innholdet ment å svare på spørsmål som vedkommende har når et problem oppstår - behovsfasen
  • Har målgruppen begynt å undersøke forskjellige løsninger på problemet - vurderingsfasen
  • Har målgruppen funnet frem til hva vedkommende trenger og er klar for å beslutte hvilken løsning han skal velge - beslutningsfasen

Hensikten er at du skal treffe riktig målgruppe med riktig innhold til riktig tid. Vi har tidligere skrevet om dette i en artikkel om "content marketing"

3. Du må vite hva du ønsker du å oppnå

Når du vet hvem du snakker til og hvor i kundereisen innholdet ditt passer inn for aktiviteten er det på tide å sette mål. Målsetningen med markedsføringen din konkretiseres nå i et SMART mål. 

Det betyr at de skal være:

  • Spesifikke
  • Målbare
  • Attainable (ikke et godt norsk ord men kan oversettes med oppnåelige)
  • Relevante
  • Tidsbaserte

Så hvis du ønsker at målet med en kampanje i Google skal være å se en video, og du skal sette et mål på dette, kan det se slik ut:
Vi skal innen utgangen av desember 2020 ha 300 besøkende som har sett videoen. 

Vi har tidligere skrevet en artikkel om hvordan sette SMARTe mål.

4. Definer målet i analyseverktøyet

Det neste du så må gjøre er å sette dette målet i analyseverktøyet ditt. Det kan f eks være i Google Analytics. Ved å definere målet vil du til en hver tid kunne ta ut data på hvor mange som har gjort det du vil at de skal gjøre. Når det tallet når 300, så er målet innfridd. Husk at målet skal være relevant og attainable (oppnåelig).

5. Gjør testing og optimalisering underveis

I "gamle dager" når man drev med off-line markedsføring gjettet man seg ofte til resultater. Hvis salget økte perioden etter, ble det tillagt markedsføringsaktiviteten.

I dag trenger vi ikke lenger å gjette eller synse. I dag gir tallene seg raskt etter at man igangsetter en aktivitet, og man kan optimalisere og gjøre endringer hvis man ikke ser forventede resultater.

Testing er en viktig del av datadrevet markedsføring. Moderne markedsføringsverktøy har ofte dette innebygget i dag. Blant annet HubSpot sin markedsføringsplattform.

Et tips når det gjelder testing og optimalisering er at du gjør kun én endring a gangen. På den måten vet du hvilke endringer som gir ønsket resultatet. Hvis du lurer på om bildet er riktig og knappen på landingssiden burde hatt en annen farge, må du velge å endre bare én ting først. Så se an resultatene før du gjøre ytterligere endringer. Under testing bruker vi både intuisjon og innsikt. Med intuisjon bygger man på en følelse av hva som vil fungere, med innsikt vil man se om intuisjonen var riktig eller ikke. 

Moderne markedsføringsverktøy er din beste venn

Stegene over kan ta mye tid og i tillegg skal du følge opp de som registrerer seg. Ved hjelp av et CRM og verktøy som automatiske arbeidsflyter kan du få god hjelp på oppfølging og utsendelse av nyttig informasjon - alt i henhold til gjeldende regler for personvern. Det finnes flere verktøy du kan bruke. Vi i Dikom bruker HubSpot. Det vi liker best med HubSpot er at du kan starte på et nivå som ikke tar hele markedsføringsbudsjettet ditt.

For å kunne sette opp automatiske arbeidsflyter trenger du data i ditt CRM-system. Med HubSpot kan du starte helt gratis med et fullverdig CRM-system, så kan du oppgradere etterhvert som du får større behov.

Vi har tidligere skrevet om Hvordan effektivisere markedsføringen din med HubSpot I denne artikkelen får du god oversikt over hvilke funksjoner du får med de forskjellige lisensene til HubSpot. 

Ønsker du en demo av HubSpot?

Vi i Dikom har sertifisert kompetanse og kan gi deg en demo av HubSpot, i tillegg kan vi være behjelpelig med å velge rett lisens for din bedrift. Vårt fokus vil være å gi deg et verktøy som passer for de behovene din bedrift har i dag, samtidig som du får et verktøy som skalerer i takt med behovene.

Book møte med Kjersti

 

Kjersti Bakke blog-avatar

Kjersti Bakke

Jobber som senior rådgiver. Har mer enn 20 års erfaring innen webdesign, webutvikling og SEO/SEM. Sertifisert i HubSpot innen CMS, marketing, salg, service i tillegg til partner-sertifisering. Jeg er Dikom sin rådgiver innen analyse og rapportering og har sertifisering i Google Analytics og Google Ads. Har flere års erfaring fra elektrobransjen som selger, Program Deployment Manager og Network of Excellence Manager. Her med ansvar for å lede et internasjonalt nettverk med webredaktører.