HubSpot - Software bygget på inbound.

HubSpot har i flere år vært ledende innen marketing automation og har også utviklet gode løsninger innen salg og kundeservice. I tillegg har de lansert et CMS-system som tar nettsiden din til nye høyder. Alt bygger på inbound-metodikken og er tett integrert med et fullverdig CRM-system.

Hva kan HubSpot gjør for deg?

Med HubSpot får du systemer for markedsføring, salg og kundeservice som snakker sammen. I sentrum ligger CRM-systemet som er selve navet og gir en 360 graders overblikk over kontaktene: Hvilket innhold har de vært engasjert i, har de vært i kontakt med kundesenteret, hvilke tilbud er sendt og hvor i prosessen ligger de? Mulighetene er store for å sette opp personaliserte kundedialoger og automatiserte prosesser. Med HubSpot får du et verktøy som binder avdelinger sammen.

HubSpot er bygget opp rundt inbound-metodikken

Sentralt i HubSpot ligger inbound-metodikken. Dette er en metodikk som handler om å tiltrekke nye kunder og gi de god kundeservice slik at de blir gode ambassadører for firmaet ditt. Ved å vite hvem du snakker til, hva de er interessert i og hvordan dine produkter og tjenester kan løse problemene deres, er du godt på vei. Dette vil hjelpe deg med på å skape engasjerende innhold som genererer nye leads, som blir nye kunder som igjen kan bli gode ambassadører. HubSpot illustrerer dette med sitt «fly wheel» der CRM-systemet er kjernen, og markedsføring, salg og kundeservice jobber sammen.

 

Kundereisen har endret seg

 

Fasene i kundereisen

Tiltrekke

I dag handler mye om å ha et godt omdømme og at du gir god kundeservice. Eksisterende kunder kan bli dine viktigste ambassadører og spiller en viktig rolle samme med markedsføring for å generere nye leads. Den viktigste oppgaven her er å gjøre fremmede besøkende på nettsiden til leads ved å få de til å registrere seg for noe. Jo mer verdifullt innhold de registrerer seg for, jo mer salgsklare er leadsene.

Engasjere

Ved å produsere engasjerende innhold som baserer seg på hva målgruppen trenger kan du skape varme leads for salg. Det er her samspillet mellom markedsføring og salg er viktig. Selgerne, som daglig er i kontakt med kundene, vet mye om hva målgruppen trenger. Ved å definere hva som er en varm lead kan marked overføre potensielle salgsklare lead som er nærmere et kjøp slik at salg kan jobbe med de som faktisk er interessert i å kjøpe produktene og/eller tjenestene bedriften tilbyr.

Begeistre

I denne fasen snakker vi om å pleie eksisterende kunder slik at de blir gode ambassadører. Her jobber salg og kundeservice sammen. Mye av arbeidet er å sørge for at kundene lykkes.
Her skal det skal være enkelt å finne svar på vanlige spørsmål, eller komme i kontakt hvis man har behov for hjelp.
Det er viktig å ha kommunikasjonskanaler som kunden er vant til å bruke. Det betyr ofte at kunden har flere veier for å komme i kontakt, som f eks chat.

Hvor skal man starte? HubSpot er bygget opp av forskjellige moduler. Ofte vil det gi mening å starte med én og bygge videre.

Alle ansatte i Dikom har sertifisert spesialkompetanse innenfor de forskjellige modulene til HubSpot:

HubSpot Marketing Hub
HubSpot Sales Hub
HubSpot Service Hub
HubSpot HubSpot CMS
HubSpot HubSpot CRM

Hvordan kan vi bistå?

Vi i Dikom har sertifisert spesialkompetanse innenfor de forskjellige modulene til HubSpot og har god erfaring med å hjelpe bedrifter med å komme i gang med HubSpot. Vi kan blant annet hjelpe med:

  • Strategi og innsikt
  • Design og brukeropplevelse
  • Teknisk oppsett av din HubSpot-plattform
  • Integrasjon mot andre systemer
  • Opplæring
  • Markedsføringstjenester
  • Oppsett av salgsprosesser
  • Oppsett av kundeserviceprosesser

Kontakt oss så setter vi opp et møte hvor vi kan bli bedre kjent og se hvordan Dikom kan hjelpe deg og bedriften nå sine mål.

Dikom Rådgiver Bilde

Med HubSpot får du et kraftig verktøy som gir deg den innsikten du trenger for å oppnå vekst. Hvert produkt er kraftig alene, men de er enda bedre når de brukes sammen.

Er du klar til å gå videre å se hva HubSpot kan gjøre for deg og din bedrift? 
Jeg stiller gjerne til et uforpliktende møte

Kjersti Bakke, Senior Rådgiver

Book et møte med meg