Hvordan sette SMARTe mål

Smarte målEn av de viktigste forberedelsene du gjør for en digital kampanje er å sette mål. Disse målene bør være såkalte SMARTe mål. I denne blogg-artikkelen forteller vi deg hvordan du går frem.

Hva er SMARTe mål?

SMART-mål er konkrete mål som du enkelt kan sikte på. De er realistiske, kvantifiserbare og fokuserte, slik at du vet nøyaktig hvordan du skal oppnå dem.

Hvis du lurer på hva SMART betyr, er det et akronym som hjelper deg med å definere disse målene tydelig, og hjelper deg  å skape resultater. Sjekk ut detaljert beskrivelse nedenfor:

  • Spesifikke - sett konkrete tall med tidspunkt for oppnåelse. Ikke bare si «flere besøk til nettsider», eller «flere leads».
    Når du oppretter et mål, vil du at det skal være så spesifikt som mulig. Å ha "et godt markedsår" er ikke et mål.  "Vi skal øke omsetningen med 20% sammenlignet med fjoråret innen 31.12.2019" er et spesifikt mål.
  • Målbare - sørg for at du kan spore målene dine. 
    Et mål som "Vi skal øke våre følgere i sosiale medier " er et mål, men det er ikke et målbart mål. Hvis du starter det nye året med 100 følgere, og slutter med 101, har du teknisk sett møtt ditt mål. Men hvis du bytter det med "Vi ønsker å øke våre følgere i sosiale medier med 25%" har du et mål du kan måle. I tillegg kan du måle dette fra måned til måned. Forhåpentligvis lager du et mål som er mer ambisiøst enn dette eksempelet. Husk å noter hva du skal måle mot, og definer hvordan du skal måle det. Antall følgere kan du måle i de forskjellige sosiale medier, antall besøk til nettsiden kan måles i Google Analytics. Vær sikker på at du har verktøyene du trenger for å kunne måle, og at de er satt opp slik at du kan måle de tingene du ønsker. 
  • Attainable (ikke noe godt ord på Norsk - Oppnåelige) - Pass på at målene du setter er realistiske og mulig og oppnå. Hvis det er normalt å få inn 10 leads pr måned er det ikke realistisk å sette målet til 2000 leads pr md. Dette gjør at du antagelig aldri vil lykkes, og det vil demotivere deg i arbeidet. 
  • Relevante -  Hvorfor ha et mål hvis målet ikke er relevant. Hvis du selger produkter, hjelper det ikke å øke produksjonen med 100% hvis ikke noen bryr seg om å kjøpe mer. Man bør heller ha et mål som "øke distribusjon av produktet med 20% innen 31.12.2019" 
  • Tidsfrist - Sett alltid en dato for når målet skal være oppnådd.

Hvordan sette SMARTe mål

Gå gjennom hvert av elementene listet opp ovenfor og beskrive hva du vil. Når du har gått gjennom listen vil du ha en formulering for ditt SMARTe mål. Se eksempler nedenfor.

Økning i bloggtrafikk

Spesifikt : Jeg vil øke trafikk til bloggen ved å øke vår ukentlige publiserings-frekvens fra 3 til 5 ganger i uka. To av våre tre bloggere vil gå fra å skrive 1 innlegg i uken til 2 innlegg i uken.

Målbar : En økning i trafikken på 8% er vårt mål.

Oppnåelig : Vår bloggtrafikk økte med 5% forrige måned da vi økte vår ukentlig publiseringsfrekvens fra 2 til 3 ganger i uken.

Relevant : Ved å øke bloggtrafikk, øker vi merkevarebevisstheten og genererer flere leads/potensielle kunder, noe som gir salg flere muligheter.

Tidsfrist : Slutten av denne måneden.

SMART Mål : I slutten av denne måneden vil bloggen vår se en 8% økning i trafikken ved å øke vår ukentlige publiseringsfrekvens fra 3 innlegg per uke til 5 innlegg per uke.

E-post abonnementsmål 

Spesifikt: Jeg ønsker å øke antallet av abonnenter på vår epostblogg ved å øke vårt Facebook-annonseringsbudsjett øremerket blogginnlegg som vi ser verver flest e-postabonnenter.

Målbar: En 50% økning er vårt mål.

Oppnåelig: Siden vi begynte å bruke denne taktikken for tre måneder siden, har våre epostbloggabonnement økt med 40%.

Relevant: Ved å øke antallet av e-postbloggabonnenter, vil bloggen vår drive mer trafikk, øke merkevaren og drive flere leads til vårt salgsteam.

Tidsfrist: I 3 måneder fra og med 01.02.2019.

SMART Mål: I løpet av 3 måneder vil vi se en 50% økning i antall e-postbloggabonnenter ved å øke vårt Facebook-annonseringsbudsjett på innlegg som verver flest bloggabonnenter.

HubSpot har laget en mal i Excel som vi har tilpasset til norsk. Du kan laste den ned og bruke den som din egen mal.

New call-to-action


Kjersti Bakke blog-avatar

Kjersti Bakke

Jobber som senior rådgiver. Har mer enn 20 års erfaring innen webdesign, webutvikling og SEO/SEM. Sertifisert i HubSpot innen CMS, marketing, salg, service i tillegg til partner-sertifisering. Jeg er Dikom sin rådgiver innen analyse og rapportering og har sertifisering i Google Analytics og Google Ads. Har flere års erfaring fra elektrobransjen som selger, Program Deployment Manager og Network of Excellence Manager. Her med ansvar for å lede et internasjonalt nettverk med webredaktører.