Analyse og rapportering

For mer treffsikker markedsføring er det viktig at nettsiden er satt opp for sporing, de forskjellige  markedsføringskanalene er koblet sammen og at nettsiden er koblet til et analyseverktøy

Videre må du sette deg mål for hva du ønsker å oppnå med aktiviteten og du må forstå hvordan du skal tolke dataene du finner inne i analyseverktøyet.

Hvordan er din nettside satt opp?

Bestill en uforpliktende analyse

Nettside satt opp for sporing 

Hva mener vi med at en nettside er satt opp for sporing? Normalt sporer et analyseverktøy aktiviteten som skjer med sidevisninger på nettsiden. Det hender imidlertid at du ønsker å sette opp mer avansert sporing. For eksempel hvor mange ser videoene dine, leser innholdet ditt, laster ned filer osv.  

Koble sammen forskjellige markedsføringskanaler

Sporing handler også om å koble kanaler sammen. F eks ønsker vi å vite om den spesifikke posten på Facebook førte til en konvertering på nettsiden. Det krever at man kobler kanaler sammen i ett verktøy som sender disse signalene inn i analyseverktøyet hvor målet er satt opp.

 

Analyse og rapportering

Analyseverktøy

For å vite hva som foregår på nettsiden må man koble til et analyseverktøy. Det finnes mange på markedet. Google Analytics er det mest brukte. Det er gratis, i hvertfall hvis du ikke regner med alle dataene du bidrar med, og forholdsvis enkelt å sette opp.

Mål for markedsaktiviteter – sette KPIer

Når nettsiden er satt opp for sporing av hendelser, og er koblet til et analyseverktøy, er det tid for å sette noen SMARTe mål for markedsaktivitetene. Vi skiller mellom myke og harde mål.

Myke mål er vanligvis det som driver en besøkende fra å være en besøkende til å bli et lead. Så ikke kunde enda, men på vei. Eksempler kan være at de leser et innhold, ser en video, ser konkrete sider som er en del av en definert kundereise osv. På dette tidspunktet vet man ikke hvem de er.

Harde mål er vanligvis noe som gir en konkret verdi. Som f eks at de registrerer seg for en demo, laster ned en ressurs, melder seg på et event eller kjøper et produkt eller en tjeneste. På dette tidspunktet vet vi hvem de er.

Om det er myke eller harde mål så skal de alltid være SMARTe. Det betyr at vi skal kunne måle resultater. Disse målene blir KPIer som vi rapporterer på til våre kunder ukentlig eller månedlig.

Så hvorfor SMARTe mål?

Fordi de skal være:

Spesifikke – som betyr at det skal være et konkret tall. Ikke «flere besøk til nettsiden» men «Vi skal øke trafikken med 20%»

Målbare – som henger sammen med spesifikke. Men her må vi også vite hva vi skal sammenligne med. Øke trafikken med 20% i forhold til hva? Forrige måned, forrige kvartal eller forrige år.

Attainable (oppnåelig) – Det skal være realistisk. Har du 10 000 besøk til nettsiden hver måned er det ikke sikkert at det er mulig å øke med 100%, men kanskje 20%

Relevante – betyr at målet skal være relevant i forhold til hva man ønsker å oppnå. Alle markedsaktiviteter skal være med på at bedriften når sine mål. Ingen vits å øke produksjon hvis ingen kjøper varene, men kanskje veldig realistisk hvis man selger mer enn man klarer å levere.

Tidsfrist – sett alltid en dato for når målet skal være nådd.

Når målene er definert setter vi de opp i analyseverktøyet slik at vi kan rapportere og analysere resultatene i rapporter til våre kunder.

Analyse av markedsaktivitetene

Den største fordelen med digital markedsføring er evnen til å justere underveis. Hvis vi ser at resultatene ikke blir som forventet kan vi raskt gå inn å vurdere hva kan vi gjøre annerledes og gjøre endringer underveis. Det kan også være at vi har vært for lite ambisiøse med målet, og bør justere opp.

I våre analyser vil vi sammenligne oppnådd resultat med forrige periode i tillegg til målet som ble satt for perioden. I tillegg vil vi gjøre en analyse av hva som gikk bra, hva kunne vi gjort annerledes. Hvilke endringer gjorde vi underveis og hva slags resultater så vi.

Hva kan vi gjøre for deg?

Vi kan hjelpe deg å velge riktig verktøy, sette mål og sette opp rapporter som vil gi deg god innsikt i om dine markedsaktiviteter gir deg ønsket resultat. Vi sørger også for å koble sammen kanaler og verktøy slik at du får mest mulig samlet på ett sted.


Pakkepriser på analyse og rapportering

Vi kan tilby tre løsninger:  

Liten pakke

Fra 5 800,- (Netto eks. mva.)


Dette inkluderer:

  • Oppsett av Google verktøy for sporing, analyse og kvalitet på nettsiden 
  • Innføring i bruk av verktøyene 

 

Medium pakke 

Fra 11 600,- (Netto eks. mva.)

Alt som er en del av Starter – pluss: 

  • Sporing av skjemainnsending, handlingsoppfordring og engasjement i innhold 
  • Oppsett av mål i Google Analytics 
  • Automatiser månedlig rapport som viser til oppnådde resultater sammenlignet med foregående periode 

 

Stor pakke

Fra 34 800,- (Netto eks. mva.)

Alt som er en del av Premium - pluss 

  • Oppsett av digitale dashboard i Google Data Studio (pris avhenger av hvor mange systemer som skal kobles til) 
  • Søkeordanalyse 
  • Full analyse og rapport av nettsted, synlighet og konkurrentanalyse 

 

Dikom Rådgiver Bilde

Analyse og rapportering er for meg den viktigste oppgaven når det kommer til markedsføring. Altfor mange bedrifter henger igjen i tradisjonell markedsføring hvor man egentlig ikke så resultater før aktiviteten var gjennomført, og resultater kun ble en kvalifisert gjetning. Med godt oppsatt sporing, sammenkobling av kanaler, konkrete mål og kontinuerlig analyse underveis har man alle muligheter for å lykkes.
Kontakt meg i dag for en prat om hvordan du kan lykkes med dine neste aktiviteter.
Kjersti Bakke, Senior Rådgiver

Book et møte med meg i dag!

Våre partnere

Personvernerklæring | Retningslinjer KI
© 2024 All rights reserved. Laget med av Dikom i Hubspot CMS

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider