Automatisering med HubSpot

Automatisering med HubSpot

Oppdag hvordan du kan automatisere markedsføringsaktiviteter med HubSpot for å spare tid og øke konverteringsfrekvensen.

HubSpot er en all-in-one plattform som blant annet tilbyr gode verktøy for automatisering av markedsføringsaktiviteter. Her kan du opprette arbeidsflyter (workflows) som automatiserer oppgaver som utsendelse av e-poster, segmentering av leads, oppfølging av kundeinteraksjoner og mye mer.

Vi har tidligere skrevet om Hvordan følge opp etter en kampanje.

Fordeler med automatisering

Automatisering av markedsføringsaktiviteter kan gi flere fordeler for bedrifter. Først og fremst kan det spare tid og ressurser ved å automatisere repetitive oppgaver.

En annen klar fordel er at man enklere kan tilpasse kampanjer og kommunikasjon til den enkelte kontakten, noe som ofte vil føre til en høyere konverteringsfrekvens.

Hvordan sette opp automatisering med HubSpot

Før du setter i gang er det viktig å ha kontroll på kundedatene. De bør være oppdaterte og ha riktig informasjon på de områdene som du ønsker å automatisere på. Når du har kontroll på dataene og klar for å ta tak er det smart å starte i det små. Start gjerne der du ser muligheter for umiddelbare resultater og spart tid. For eksempel hvis du får inn mange leads via nettsiden som du ikke har tid til å følge opp. Eller hvis du vet at salg ofte ikke får beskjed hvis en av deres kunder registrerer seg for noe via nettsiden.

Workflows i HubSpot

For å få tilgang til workflows trenger man en Pro-lisens, men det finnes også en light versjon av workflows for oppfølging etter noen har registrert seg i et skjema som du kan benytte med en Starter-lisens.

Når du skal sette opp en workflow starter du med å velge når den skal trigge, altså når skal en kontakt gå inn i en workflow. Valgene du har for trigger er i hovedsak:

 • Event, for eksempel når noen fyller ut et, eller flere skjema på nettsiden
 • Filter, for eksempel hvis en kontakt har en spesifikk stillingstittel og har vist interesse for et spesifikt produktområde el.
 • Tid, for eksempel hvis du skal sette opp en automatisk påminner til alle på salg el som skal gå ut hver første mandag i måneden el.

Du kan også velge å ikke sette noe trigger, da legger man bare til kontakter til denne manuelt. Når du har valgt trigger kan du begynne å sette opp hva som skal skje. Her har du mange muligheter som hovedsakelig omfatter:

 • Kommunikasjon, utsendelse av mail, enten internt eller til kunde.
 • CRM, endre eller sette attributter på kunden i CRM-et.
 • Markedsføring, legge bruker til eller fjerne fra et publikum for en kampanje på Facebook el.

I tillegg til disse mulighetene kan vi legge inn en utsettelse eller «Delay» hvis noe ikke skal skje med en gang. En utsettelse kan settes til en gitt tid, eller at den skal utsettes helt til noe skjer. Utsettelse på gitt tid kan vi for eksempel bruke hvis vi vil vente en uke før vi sender en oppfølgingsmail. "Utsettelse til noe skjer" kan brukes hvis vi for eksempel skal gjøre en intern manuell oppgave før workflowen fortsetter. Vi kan også sette logikk med forskjellige greiner «Branches» som fører bruker ned vei A eller vei B, eller C, utifra de kriteriene vi setter.

Så hvordan kan man bruke disse mulighetene? La oss ta noen eksempler.

Automatisk oppfølging etter utfylling av skjema

En av de store gledene med å bruke HubSpot som markedsfører er hvor enkelt det er å sette opp nye skjemaer til bruk i kampanjer på nettsiden. Men å sette opp et skjema krever også en oppfølging av de som fyller dette ut. Hvis vi tenker oss et eksempel hvor vi har satt opp et skjema hvor bruker registrerer seg for en sjekkliste på vår nettside, kan en workflow se slik ut:

 1. Trigger: Alle som fyller ut dette skjemaet.
 2. Kommunikasjon: Utsendelse av sjekklisten til bruker,
 3. Gren: Hvis stillingstittel og bransje tilsier at dette kan være en aktuell lead for salg å ta tak i kan bruker. markeres som Marketing Qualified for oppfølging av salg. Hvis ikke kan bruker gå ut av workflow.
 4. Oppgave: Sette oppgave om oppfølging til selger.
 5. Utsettelse på én uke.
 6. Kommunikasjon: Utsendelse av oppfølgingsmail.
 7. Avslutte workflow.

Utsnitt av hvordan det ser ut i HubSpot:

WF

Like viktig som å definere hva som skal trigge at en kontakt går inn i en workflow er det å definere hva som skal fjerne dem fra denne. Dette settes som et mål for workflowen, og kan for eksempel være at bruker skal melde seg på nyhetsbrev, booke et møte el. Hvis bruker innfrir på målet før workflowen er ferdig så går hen ut av denne. For eksempel hvis bruker har registrert seg for en sjekkliste og får en oppfølgingsmail med tips som å melde seg på nyhetsbrevet. Hvis målet er at kontakten skal melde seg på, og hen gjør dette, så vil hen gå ut av workflowen og dermed ikke få neste oppfølgingsmail med tilsvarende oppfordring.

Automatisk skreddersydde markedsaktiviteter

En annen fin mulighet for å automatisere markedsaktiviteter er ved å bruke data og innsikt til å personalisere og tilpasse kampanjene til den enkelte kontakt. Dette kan gjøres på mange måter og også her kan det være smart å starte i det små. En enkel måte å tilpasse innholdet på er ved å lage forskjellige varianter av nyhetsbrev, og oppfølgingsmail. Her vil ofte Buyer Personas, eller hvor de er i kundereisen være naturlig å segmentere på. Men det kan også være aktuelt å segmentere på hvilke produkter og tjenester brukeren har vist interesse for, type kunde, bransje, el. Både workflows og aktive lister kan brukes for å sette en kontakt automatisk på rett liste for å få innhold tilpasset den enkelte.

Det er også mulig å sette opp egne automatiserte kampanjer. Disse kan for eksempel trigger når en bruker har vist nok interesse for noe, og det det vurderes som nyttig å komme på banen med relevant innhold. På denne måten kan med ved hjelp av automatisering vise rett innhold til rett tid og lede kontakt gjennom kundereisen.

Beste praksis for automatisering

Når du automatiserer markedsføringsaktiviteter, er det noen beste praksis du bør følge for å oppnå best mulige resultater. Først og fremst bør du ha en godt definert målgruppe og klare mål for kampanjene dine. Dette vil hjelpe deg med å levere relevant innhold og segmentere kontakter basert på deres interesser og hvor de er i kundereisen.

Du bør også sørge for å overvåke og analysere kampanjeprestasjonene kontinuerlig for å identifisere muligheter for forbedring og optimalisering.

Til slutt, vær oppmerksom på personvernregler og respekter kontaktenes preferanser. Dette vil hjelpe deg med å bygge tillit og opprettholde en god relasjon med dine kontakter.

Klar for å komme i gang?

Er du interessert i en demo av HubSpot- plattformen for å se på hva automatisering av markedsaktiviteter kan gjøre for din bedrift?

 

Ina Svarstad blog-avatar

Ina Svarstad

Ina jobber som digital markedsfører hos Dikom og 6 års erfaring innen grafisk design og markedsføring. Bachelorgrad i visuell kommunikasjon fra Kunsthøyskolen i Oslo. Inbound Certification | GDPR i praksis | Markedsføring med epost etter GDPR | Avansert markedsføring på Facebook