Slik oppnår du balanse i KI-generert innhold

En robot som skriver på et board, skal symbolisere kunstig intelligens

Kombiner KI med human touch og skap innhold som er effektivt, engasjerende og autentisk. Så hvordan oppnår vi denne balansen? Det er nettopp dette vi vil utforske i denne bloggposten.

I en verden der teknologi stadig utvikler seg, er det viktig å finne den perfekte balansen mellom kunstig intelligens og innhold produsert av mennesker. Mens KI kan være nyttig for å generere store mengder innhold raskt, er det viktig å huske at merkevaren man skriver for trenger en personlig touch som ikke kan gjenskapes av maskiner.

Vær tro mot merkevarens tone og stemme

I en strategi bør man sette bedriftens tone utad, bedriftens tone of voice. Denne skal være tydelig og inneholde visse elementer slik at en kunde forstår hvem som snakker og at innholdet utad fra bedriften presenteres på en lik måte. For å opprettholde bedriftens tone of voice er det praktisk, og lurt, å ha klar en mal for hvordan man skal snakke til sine personas. Her må man ha med:

 • Tone
  Her bestemmer du om tonen du ønsker innholdet i skal være profesjonelt, uformelt, humoristisk etc, og hvem man skal snakke til, eks: til markedsførere, studenter eller daglig ledere.
 • Vokabular
  Her bestemmer du hvordan vokabular innholdet skal generes i. Eks bruk fagspråk men unngå for mange vanskelige fagutrykk som kan forvirre målgruppen.
 • Stil
  Her bestemmer du hva som skal legges vekt på i innholdet for å engasjere og knytte relasjoner til målgruppen.
 • Personlighet
  Her setter du opp merkevarens kjerneverdier eks: være en troverdig kilde for ny kunnskap innen markedsføring.
 • Key message
  Et gjennomgående budskap i alt innhold skal være å forsterke hva du ønsker å formidle om merkevaren din gjennom alt innhold som publiseres; Hos oss i Dikom er dette at vi kan være din utvidede markedsavdeling.

En god prompt

Når man har dette på plass, er det viktig å være bevisst på hvordan man bruker malen i prompten når man genererer innhold med verktøy som ChatGPT. Ved å følge malen nøye, kan du sikre deg at innholdet alltid har den ønskede tonen. Et smart triks er å tilordne en spesifikk GPT-tråd til hver enkelt personas. På denne måten vil KI-verktøyet huske preferansene dine og levere innhold som er skreddersydd til den gitte persona. Vi har tidligere skrevet en bloggartikkel om hvordan du finner bedriftens personas. 

Ved å være konsekvent med bruken av malen og GPT-trådene dine, vil du kunne opprettholde en enhetlig tone og stil i innholdsproduksjonen din. Dette vil bidra til å styrke merkevaren din og skape et gjennomgående engasjerende og autentisk innhold som resonnerer med dine personas og målgruppe.

Bearbeid det genererte innholdet

Når prompten er gitt og innholdet du har bedt om er generert er det tid for bearbeidelse. Gjennom fire steg vil du kunne finjustere innholdet slik at det reflekterer bedriftens verdier, tone og budskap på en autentisk måte. Det er i denne balansen at magien skjer, og det er her du virkelig kan skape engasjerende og effektivt innhold, som skiller seg ut i mengden. 

Så hva er disse stegene du bør gå gjennom?

 • Sikre kvaliteten og nøyaktigheten av innholdet
  Sørg for at innholdet generert av KI er i tråd med merkevaren din og bransjekunnskapen. Gjennomgå innholdet nøye for å identifisere eventuelle feil ved å konsultere fagpersoner og bekrefte informasjonen som presenteres. Evaluer bruken av fagspråk for å sikre en presis og passende tone som er relevant for din bransje. Unngå unødvendig sjargong og teknisk språk som kan forvirre målgruppen. 

 • Merkevarens Brand Alignment
  Evaluer innholdet for å sikre at det fanger opp deres tone-of-voice, verdiene og retningslinjene til merkevaren din. Kontroller at innholdet fanger opp tonen som bedriften ønsker at innholdet skal formidles i. Pass på at innholdet omtaler bedriften i samme form hele veien gjennom, eks: Bedriften eller vi.

 • Unngå tvetydige og forvirrende uttrykk
  Forbedre teksten for å øke tydeligheten og lesbarheten, slik at den er enkel å forstå for målgruppen din. Strukturér innholdet med presise og lettfattelige setninger, og sørg for at avsnittene flyter sømløst sammen. Gjør teksten lett å fordøye ved å sjekke lengden og kompleksiteten på setningene. KI-generert innhold kan inneholde tvetydigheter og forvirrende uttrykk. Disse bør du fjerne for å sikre klarhet i innholdet. 

 • Grammatikk og personlig touch
  Når du gjennomgår innholdet, er det essensielt å ta hensyn til grammatikken og tilføre innholdet en personlig touch. Se etter skrivefeil og riktig bruk av store bokstaver. Vurder setningsoppbyggingen, og forsikre deg om, at kommaer og punktum er på rett plass. Legg til en personlig touch ved å inkludere anekdoter og velkjente eksempler for å gjøre teksten mer engasjerende og i tråd med merkevaren.

Ved å gå gjennom disse sjekkpunktene forbedrer du innholdet og blir bevisst på hvordan du kan tilføre den menneskelige touchen som gjør innholdet ditt unikt og relevant for din merkevare. Dette gir også en trygghet om at innholdet gir verdi til kunden og at innholdet er kvalitetssjekket og inneholder fagkunnskapen merkevaren og dens ansatte sitter med. 

Men når bør du egentlig bruke Chat GPT?

Å ha en oversikt over hvilke type oppgaver som er egnet for Chat GPT og når man bør bruke verktøyet kan være nyttig for bedriften slik at man sikrer at man bruker verktøyet i tråd med bedriftens behov, rettningslinjer og mål. Chat GPT er svært nyttig for brainstorming, disposisjoner og faq-moduler. Samtidig egner den seg ikke til å bli brukt til oppgaver som krever dypere forståelse, kompleks analyse eller sensitiv informasjon.

Utarbeidelse av retningslinjer for bruk av Chat GPT er avgjørende for å sikre at verktøyet brukes på en effektiv og hensiktsmessig måte. Vi har utarbeidet en ressurs, et flytdiagram, som tar for seg når det er hensiktsmessig å bruke Chat GPT og når man bør unngå bruk. Dette er en nyttig ressurs å ha for hånden dersom man er usikker på om man bør bruke KI eller ikke. Det er også svært viktig å ha klare retningslinjer for hvilke oppgaver man kan bruke KI-verktøy til. Dette har vi skrevet om tidligere i hvordan ta i bruk kunstig intelligens.

Et magisk samarbeid med KI

Effektiviteten til kunstig intelligens sammen med den unike menneskelige evnen til å formidle følelser, kreativitet, og personlighet, skaper magi. Dette samarbeidet muliggjør generering av innhold som ikke bare er raskt og omfattende, men som også resonnerer dypt med vår målgruppe når vi prompter riktig. Nøkkelen til suksess ligger i å navigere når og hvordan man best integrerer disse to elementene

Last ned gratis ressurser om kunstig intelligens

For å assistere i denne prosessen, har vi bearbeidet og oversatt fem KI-ressurser, utarbeidet av Hubspot, som veileder i effektiv bruk av generativ KI og disse ressursene kan nå bli dine. Fyll ut skjemaet nedenfor og du får tilsendt ressursene på mail. 

Yvonne Røiseland Urke blog-avatar

Yvonne Røiseland Urke

Yvonne jobber som digital markedsfører i Dikom og har erfaring fra netthandel, innholdsproduksjon og annonsering. Hun har en bachelorgrad i markedskommunikasjon fra BI.