Hvordan setter retningslinjer for kunstig intelligens?

Hvordan lage strategi for kunstig intelligens

Det kommer stadig nye tjenester basert på kunstig intelligens, og det er superenkelt å ta det i bruk. Derfor er det viktig for en bedrift å ha på plass strategi og retningslinjer for hvorfor, og hva, KI skal brukes til.

Fordeler med bruk av kunstig intelligens

Det kan være store fordeler, som økt effektivitet og produktivitet. Ved å bruke mindre tid på manuelle oppgaver, kan man effektivisere arbeidsdagen, forbedre kundeservice og øke salget. 

 

Strategi for bruk av kunstig intelligens 

Strategi for bruk av KI bør defineres på et overordnet nivå og beskriver "hvorfor" og "hva" man skal ta i bruk av kunstig intelligens. 

Hvorfor skal vi ta i bruk KI?

Beskriv aktuelle problemstillinger som KI kan være med på å løse. Eksempler kan være:

 • Markedsavdelingen bruker mye tid på å produsere innhold og andre manuelle oppgaver som oppfølging og rapportering.
 • Vi har i flere år hatt en nedgang i kundetilfredsheten. Bakgrunnen er stor pågang og mange manuelle oppgaver for kundesenteret. 

Hva skal vi bruke KI til

Beskriv hvordan KI kan være med på å løse de forskjellige utfordringene. Eksempler kan være:

 • Vi skal ta i bruk språkmodeller som ChatGPT for å produsere innhold.
 • Vi skal ta i bruk Midjourney, eller lignende verktøy, for å produsere bilder.
 • Vi skal ta i bruk automatiserte prosesser for å effektivisere rapportering av oppnådde markedsaktiviteter.
 • Vi skal ved hjelp av KI ta i bruk chatbot og automatiserte oppgaver i vårt CRM-system for å effektivisere arbeidet på kundesenteret.
 • Vi skal måle kundetilfredsheten ved å følge opp med en automatisert survey når saken er lukket. 

Strategien vil gi føringer for utvikling av retningslinjer.

Mål

Ut fra hvorfor vi trenger KI, og hva vi skal bruke det til, skal det settes mål slik at vi kan sjekke om målet ble nådd. Og hvis ikke, gjøre tiltak underveis. Målene bør være realistiske og tydelige:

 • Spesifikt
 • Målbart
 • Oppnåelig
 • Relevant
 • Tidsspesifikt

Eks kan være:

 • Vi skal produsere 20% flere artikler i 2024 sammenlignet med fjoråret.
 • Vi skal forbedre kundeservicen med 30% innen Q1 ved å ta i bruk chatbot og automatiserte prosesser.
 • Vi skal redusere manuelle oppgaver med 50% i 2024 ved hjelp av automatisering.

 

Retningslinjer må på plass

Når det er bestemt hva KI skal brukes til, må det retningslinjer på plass. Det kan være generelle retningslinjer, eller knyttet til en konkret teknologi.

 

Generelle retningslinjer

Her kan man liste opp hvilke programmer/teknologier man bruker, eventuelt hvilke man ikke skal bruke. Prosessen for å vurdere ny teknologi eller verktøy bør være tydelig. F eks hvem skal vurdere nye verktøy, og hva slags informasjon må være på plass for vurderingen.

Det er viktig å sikre at personvern overholdes, og at satsningen ikke strider med bedriftens etiske retningslinjer. Hvis bruk av KI får en påvirkning på personvern, bør hvordan man sikrer dette være en del av retningslinjene.

Eks på retningslinjer kan være:

 • Vi skal ta i bruk språkmodeller for generering av tekst.
 • Del aldri konfidensielle opplysninger, eller personopplysninger, med KI. Er du usikker skal det ikke deles.
 • Uansett hvilket verktøy som brukes; vær kritisk og sjekk for unøyaktigheter og faktafeil.
 • Ikke last opp bilder av personer uten tillatelse.
 • Før vi tar i bruk KI-verktøy skal det gjennomføres pilotprosjekter med pilotgrupper.

 

Retningslinjer for språkmodeller til å generere tekst

Her beskriver man hvordan man skal bruke språkmodellene. Like viktig vil være å presisere hva de ikke skal brukes til.

Eks på retningslinjer kan være:

 • Brukes fortrinnsvis som inspirasjon.
 • Kan brukes på eksisterende tekst for omskriving/forbedring av teksten.
 • Tekst generert av KI skal aldri brukes uten omskriving, med mindre poenget er at teksten er KI-generert.
 • Vær åpen om hva, og hvilket verktøy, man har brukt i det innholdet som produseres.

Kunstig intelligens for generering av bilder

Når, og hvordan, skal man bruke KI for generering av bilder. Også her er det viktig å presisere hva man ikke skal bruke KI til.

Eks på retningslinjer kan være:

 • Pass på at du har rettigheter til å bruke bilder du laster opp i prompten.
 • Vær oppmerksom på at rettigheter til det du får ut kan være begrenset. Sjekk nøye. 
 • Vær åpen om at bildet er generert av KI. Spesielt viktig hvis bildene er realistiske. 

 

Opplæring og kommunikasjon

Før full utrulling bør man gjennomføre en opplæring av ansatte om grunnleggende KI-prinsipper. Det er viktig med en forståelse for å kunne dra nytte av verktøyene/systemene.

Det kan være at de ansatte føler at KI er en trussel for egen jobb. Det er viktig at de får et eierskap til bruken og ser det som nyttige verktøy i arbeidsdagen. 

Opprett gjerne et dedikert team som får ansvaret og er med i videre arbeid. Har man ingen internt kan det være behov for å ansatte, eller leie inn en ekspert for en periode.

 

Kontinuerlig forbedring

Som nevnt innledningsvis kommer det stadig nye verktøy. Det er derfor viktig å følge med og holde seg oppdatert. 

Jo oftere ting endrer seg, jo oftere bør man vurdere det man har og gjøre nødvendige endringer. Strategi og retningslinjer for kunstig intelligens bør derfor revideres, og mulig justeres, én gang i året.  

 

Kommunikasjon

Informer kunder, og andre interesserte, om hvordan dere bruker kunstig intelligens og hvordan det påvirker kunden. Bruker dere kunstig intelligens for å forbedre kundeopplevelse og kundeservice, vær åpen på det. Vær åpen på hvordan dere samler inn data og hvordan dere bruker det dere samler inn. 

 

HubSpot CRM 

Med HubSpot CRM får du et system hvor KI er implementert. Dette er med på å effektivisere arbeidet med rapportering, oppfølging av kundehenvendelser, produksjon av innhold med mer. Du kan også samle data fra andre systemer ved å ta i bruk smarte integrasjoner. Her kan du lese mer om HubSpot CRM

 

Hvordan komme i gang med kunstig intelligens?

Vi har satt sammen en pakke med verktøy som hjelper deg i gang. Ved å registrere deg via skjemaet under får du tilsendt fem filer for:

 • Når kan du bruke ChatGPT
 • Sette retningslinjer
 • Sjekkliste for forbedring av innhold
 • Den ultimate sjekklisten for å ta i bruk KI på jobb
 • Gi arbeidsdagen din en ekstra boost med KI

Du mottar filene på e-post når du har fylt inn skjemaet. 

Kjersti Bakke blog-avatar

Kjersti Bakke

Jobber som senior rådgiver. Har mer enn 20 års erfaring innen webdesign, webutvikling og SEO/SEM. Sertifisert i HubSpot innen CMS, marketing, salg, service i tillegg til partner-sertifisering. Jeg er Dikom sin rådgiver innen analyse og rapportering og har sertifisering i Google Analytics og Google Ads. Har flere års erfaring fra elektrobransjen som selger, Program Deployment Manager og Network of Excellence Manager. Her med ansvar for å lede et internasjonalt nettverk med webredaktører.