Fordeler ved datadrevet epost-markedsføring

Datadrevet epost-markedsføringMail som markedsføringskanal har på ingen måte gått ut på dato, men vi forventer oss her, som i alle andre kanaler, en viss tilpassing til oss som bruker. Hvis vi får mail som ikke treffer oss, eller ikke er relevant for hva vi er opptatt av der og da, så blir mailen bare liggende i innboksen.

Så hvordan kan man sette opp mail-utsendelser på en måte som får målgruppen til å føle seg sett, uten at de føler seg overvåket? Med dagens systemer har vi mye data, men som i alle kanaler så må den brukes med omhu. Her er våres råd om hvor man kan starte og hva man bør tenke på.

 

Hva er datadrevet epost-markedsføring?

Når vi snakker om epost-markedsføring eller nyhetsbrev tenker vi ofte på mail med produktnyheter, tilbud eller blogg som sendes ut til målgruppen når det passer for oss som bedrift. Men digital markedsføring handler mer og mer om å treffe målgruppen med det innholdet de er interessert i når det passer for målgruppen. Ved å sette opp automatiske utsendelser av forskjellig innhold som trigges av brukerene handlinger på nettsiden kan vi holde oss relevante for brukerene og snakke med dem på deres premisser og der de er i kjøpsreisen.

 

Vi har også skrevet en artikkel om datadrevet markedsføring som går mer i dybden på hvilke muligheter og fordeler dette har.

 

I denne artikkelen skal vi gå mer inn på hvilke muligheter vi har for å sette opp automatiske eposter og god segmentering. Husk også at du må tenke på GDPR og brukeren når du setter opp prosesser for automatiske utsendelser. Du kan lese mer om hvordan du sender ut nyhetsbrev på en GDPR-vennlig måte i vår artikkel om dette.

 

Automatiseringer og segmentering av målgruppen vil stort sett kunne deles inn i hvor brukeren er i kjøpsreisen, hva de er interessert i, og evt etter spesielle handlinger på nettsiden.

 

Innhold som følger kjøpsreisen

Om en bruker er i bevisthetsfasen, vurderingsfasen eller kjøpsfasen har mye å si for hva slags innhold vi bør sende til målgruppen. For å kunne målrette mot forskjellige faser må man først definere hva som kjennetegner at noen er i de forskjellige fasene for din bedrift. Typiske kjennetegn kan være:

Bevisthetsfasen:

  • Nye brukere.
  • Viser interesse for innhold som snakker om utfordringer eller muligheter som deres produkter eller tjenester kan svare på.

Vurderingsfasen:

  • Har satt et vist antall sider på nettsiden din.
  • Har sett og engasjert seg med innhold som snakker om forskjellige løsninger dere kan levere.

Kjøpsfasen:

  • Har sett på pris-siden.
  • Har bedt om en demo.
  • Har sett og engasjert seg med innhold som regnes som kjøpsutløsende.

Ved å definere og sette opp arbeidsflyter som setter brukeren i rett fase av kjøpsreisen, er du klar for å sette opp automatiserte mail som går ut til rett person til rett tid.

Eksempler på dette kan være å sende ut en mail som spør om brukeren ønsker en gratis demo hvis det er vist interesse for prissiden eller hvis vedkommende har sett på så mange verdifulle sider at brukeren regnes som kjøpsklar. 

Disse kategoriene kan også brukes til å segmentere "vanlige" nyhetsbrev. Hvis bedriften din sender ut nyhetsbrev til både eksisterede kunder og leads vil det være viktig å skille mellom disse, men hvor de er i kjøpsreisen vil også være verdifullt og gjøre at man treffer enda bedre med innholdet.

Eksempler på forskjeller her kan være at man til eksisterende kunder sender nyhetsbrev med for eksempel ny funksjonalitet ved et produkt de har. Mens man for de som er i kjøpsfasen kan sende noe av det samme innholdet, men med en annen handlingsoppfordring (CTA) som da henviser til å få en demo eller ta kontakt med salg.

En som er i en tidligere fase av kjøpsreisen vil gjerne ikke være klar for dette budskapet. Da kan vedkommende heller bli sendt mer innhold som bygger opp om hvorfor vedkommende bør velge ditt produkt (vurderingsfasen) eller hvilke problemer eller muligheter ditt produkt kan gi svar på (bevisthetsfasen).

Innhold etter interesse

Å skreddersy og segmentere på interesse er også en viktig mulighet å ta tak i for å skape rett innhold til rett målgruppe. Her kan vi også sette opp defineringer som setter rett interesse på rett målgruppe utifra hvilke sider de har sett på, eventuelt hvilke produkter de har kjøpt.

Rett bruk av ekskludering kan være minst like viktig her for å lage gode målgrupper. Hvis du selger baderomsinnredning og en på listen din har vist mye interesse for badekar, men nå har kjøpt et badekar hos dere, bør ikke vedkommende bli vist flere badekar før hun eller han evt begynner å vise ny interesse for dette.

Eksempler på automatiske utsendelser her kan være å sende ut en guid på hva man bør tenke på når man skal pusse opp badet hvis en bruker har sett på et vist antall inspirasjonssider om dette. Eller innhold om hva man bør tenke på ved valg av fliser på badet hvis en bruker har brukt mye tid på sider om dette på nettsiden.

Etter handling

De viktigste automatiserte mailene man setter opp vil alltid være de som kommer etter en handling. Rett og slett fordi målgruppen vil forvente det. Det er lite som er så irriterende som å ha bestilt eller bedt om noe uten å bli informert om når du kan forvente deg å få dette. Vi har skrevet mer om hvordan man bør følge opp etter en kampanje.

Hvor skal man starte?

Det finnes et hav av muligheter og omtrent bare fantasien, og eventuelt systemene man bruker, som setter grenser. En viktig huskeregel vil som alltid være å ha brukerene i mente og først og fremst kun sette opp segmenter og automatiseringer som er til hjelp for dem. Pass også på at brukerene ikke ender opp med å få tilsendt for mange mail fra din bedrift, da vil de fort bare si nei takk til alt.

Datadrevet markedsføring vil kreve at man har et system som både gjør dette mulig, og passer på at GDPR-regler blir overholdt. Her finnes det mange forskjellige systemer å ta i bruk. Vi har tidligere skrevet om hvordan HubSpot fungerer, og kan effektivisere din markedsføring.

Hvis du er interessert i hvordan du kan ta i bruk HubSpot for din bedrift kan vi sette opp et uforpliktende møte hvor vi gir deg en demo av verktøyet og kommer med råd om bruk og hvor man bør starte.

Book en gratis HubSpot demo med meg!

Ina Svarstad blog-avatar

Ina Svarstad

Ina jobber som digital markedsfører hos Dikom og 6 års erfaring innen grafisk design og markedsføring. Bachelorgrad i visuell kommunikasjon fra Kunsthøyskolen i Oslo. Inbound Certification | GDPR i praksis | Markedsføring med epost etter GDPR | Avansert markedsføring på Facebook