Ta digitalkanalene til neste nivå

Ta digitalkanalene til neste nivå - Gjøre eksisterende tiltak bedre for å oppnå vekstGjøre eksisterende tiltak bedre for å oppnå vekst kan være en tilnærming som fører deg raskere til målet. Vi har skrevet en artikkel om hvordan du kan gå frem.

Denne artikkelen er inspirert av livesendingen til Nina Furu hos Webgruppen som ble holdt på Facebook fredag 21. august i år. Dette er artikkel to i serien om tiltak du kan iverksette for å oppnå vekst. I denne artikkelen tar jeg for meg "Gjøre eksisterende tiltak bedre"

2. Gjøre eksisterende tiltak bedre

Mål resultater jevnlig

Det er viktig å måle om du oppnår ønsket resultat. Dette skrev vi om i artikkel 1 om "Nye tiltak for å oppnå vekst". Det finnes flere måter å gjøre dette på. Også avhengig av hvilke kanal du skal måle. Gjelder det nettsiden din er det Google Analytics, eller tilsvarende analyseverktøy, som gir deg tallene. Når det gjelder sosiale medier gir de deg innsikt på de forskjellig plattformene. For å forstå tallene må du ha en formening om hva du skal oppnå. 

Hva skal du oppnå?

Sett mål! Bestem hva du ønsker å oppnå i de forskjellige kanalene og sett et tall på målet. Hva er hensikten med nettsiden, kampanjen i Google Ads eller videoen du postet på Facebook. Mål så om du oppnår det du ønsker. Hvis du aldri har satt mål før er det lurt å bruke historiske data for å sette et nullpunkt. F.eks om du har lansert ny nettside og du ønsker å drive mer trafikk. Hva var trafikken i fjor på nettsiden, var det økning i fjoråret på antall besøkende? Sett så et mål som er noe mer ambisiøst for de neste 12 månedene. F.eks kan det være at du ønsker å øke trafikken til nettstedet med 20% innen utgangen av inneværende år. 

Les mer om "Hvordan sette SMARTe-mål".

Sett dine KPIer og mål etter de

KPI (Key Performance Indicates) eller nøkkeltall indikator på norsk - En KPI er et tall du skal måle etter når du skal vurdere om du har oppnådd målet, er på rett vei eller du må gjøre noen korrigeringer. På et nettsted er det naturlig å måle på antall besøk, tid brukt på nettstedet, antall sider pr besøk. Du kan også sette mer konkrete mål som om innhold er lest, skjemaer er fylt ut, innholdsressurser lastet ned, ordre lagt i nettbutikk osv. 

Vi skiller mellom myke og harde mål, hvor myke mål er det som skal drive oss i riktig retning for å oppnå det vi ønsker, som kan være vekst. Harde mål kan være handlinger som gir oss vekst. En ny kunde, en ny bestilling osv. Konverteringsrate er andelen av de som gjorde det vi ønsket sammenlignet med hvor mange som kunne gjort det. I sosiale medier kan det være at man ønsker å måle på rekkevidde, engasjement, delinger osv.

Budsjett og regnskap

Uansett hva du ønsker å oppnå, og hvordan du ønsker å måle det, budsjett er en indikator på hva du ønsket å oppnå på et tidspunkt. Regnskapet gir deg fasiten. Oppnådde du det du ønsket, gjorde du det bedre enn forventet, eller gikk det dårligere og hvorfor. I Dikom har vi en KPI om å nå 17% på bunnlinjen. Det vil se at overskuddet skal være minst 17% av omsetning. Så omsetter vi for 1 million, skal overskuddet være 170 000, omsetter vi for 2 millioner skal overskuddet være 340 000 osv. Dette måler vi på hver måned og tallene presenteres for de ansatte i månedlige samtaler. Her ser vi sammen på om vi har nådd målet, og hvis ikke, hva kan vi gjøre for å nå det. Noen ganger kan det være nødvendig å redusere kostnader, andre ganger kan det være at vi øker innsatsen for å få flere kunder eller selge mer til eksisterende kunder. Vi ser også på hvordan hver ansatt kan være med å bidra. Det behøver ikke alltid være å selge mer, men kan være å øke kompetansen på et område, eller skrive lage mer innhold, optimalisere innholdet på nettsiden osv.

Benchmarking (konkurrentsammenligning)

Du kan sammenligne mot dine konkurrenter eller gjøre en konkurrentsammenligning med deg selv. Det finnes flere verktøy som er gode til dette. Vi nevnte noen i artikkelen om "Nye tiltak for å oppnå vekst". Da nevnte vi SoMe-tracker og Rivaliq.com. Du har også andre mer omfattende verktøy som SEMrush som gir deg "score" på hvor god nettsiden din er, hvor synlig du er i søkemotorer på gitte søkeord, hvordan du ligger an i forhold til konkurrenter og hvilke ord er du egentlig synlig på. Med et slikt verktøy kan du konkurrere mot deg selv måned for måned, og gjøre sammenligning med dine konkurrenter hvis du ønsker det. SEMrush er gratis hvis du har kun ett nettsted du skal analysere. Du får ikke historiske data med en gratis lisens, men gjør du en analyse hver måned kan du samle de historiske dataene i en fil som du sammenligner med neste måned.

Utprøving

Prøv nye ting. Hiv deg ut i det. Lag en livesending, lag en story. Det finnes mye beste praksis der ute, men det finnes alltid unntak. Og beste måten å finne ut hva som funker er å tørre å utfordre komfortsonen og hive seg litt ut i ukjent vann. Sjekk reaksjonene du får. Se hva som funker og gjør mer av det.

Utvikle beste praksis

Ved å ha en klar formening av hva du ønske å oppnå, og måle i etterkant om du oppnådde det du ønsket, kan du utvikle en beste praksis for deg og din bedrift. 

LEAN tilnærming

Henger sammen med utprøving og utvikle beste praksis. LEAN betyr slank, og i denne sammenhengen betyr det at du skal gjør litt, så se om det virker. Hvis det virker skal du gjøre mer av det. Hvis det ikke virker skal du gjøre noe annet, eller endre noe.

Mål om vekst som danner KPIer vi i Dikom jobber etter

I Dikom har vi flere KPIer som er basert på mål for bedriften og brytes ned til hver ansatt. Noen av disse er:

  • 70% faktureringsgrad
  • Skrive og publisere minst én bloggartikkel i måneden
  • Bruke 20 timer pr måned på kompetanseutvikling
  • Ha fire kundemøter hver måned
  • Følge opp alle som registrerer seg som lead via nettsiden

Alle disse KPIene skal bygge oppunder målet for bedriften om vekst. Vi har satt mål for omsetning og antall ansatte som vi skal nå.

Ønsker du å se på hvordan vi kan hjelpe deg å få til vekst med å gjøre eksisterende tiltak bedre i digitale kanaler? Da kan du booke et møte med meg.

Book et møte med meg

 

Kjersti Bakke blog-avatar

Kjersti Bakke

Jobber som senior rådgiver. Har mer enn 20 års erfaring innen webdesign, webutvikling og SEO/SEM. Sertifisert i HubSpot innen CMS, marketing, salg, service i tillegg til partner-sertifisering. Jeg er Dikom sin rådgiver innen analyse og rapportering og har sertifisering i Google Analytics og Google Ads. Har flere års erfaring fra elektrobransjen som selger, Program Deployment Manager og Network of Excellence Manager. Her med ansvar for å lede et internasjonalt nettverk med webredaktører.