Når bør man outsource markedsføring til et byrå, og hva?

Når bør man outsource markedsføring til et byrå, og hva?

Du er kanskje i gang med å ansette en markedsfører i din bedrift? Vi vet at en stillingsbeskrivelsen fort blir omfattende, og du er kanskje i tvil om hvor du skal skal sette grense mellom hva som skal håndteres internt og hva som kan settes ut til et byrå? Denne ukens bloggartikkel hjelper deg kanskje litt på vei.

Hvilke markedsføringsoppgaver bør man vurdere å sette ut?

Har bedriften din en egen markedsavdeling vil vi si at det meste kan håndteres internt. Men med en eller to personer som skal håndtere alle oppgaver innen markedsføring kan det fort bli for mye. Spesielt hvis de også er involvert i andre deler av organisasjonen. Typiske oppgaver for en markedsfører i dag ser du nedenfor med en kommentar om det bør outsources eller ikke:

Digital strategi

 • Vurdere og utvikle kommunikasjons- og kanalstrategier
 • Videreutvikling av nettstedet og andre digitale flater
 • Sikre optimal utvikling i henhold til definerte mål (strategiske, virksomhet og kommunikasjon) 

Håndteres internt men man kan bruke et byrå for å sikre en god prosess og at de riktige spørsmålene stilles

Markedsføringsaktiviteter

 • Markedsføringaktiviteter for nettstedet
 • Vurdere og sette opp kampanjer
 • Administrasjon av annonsering i forskjellige kanaler
 • Søkeordanalyse og oppdatering av søkeordannonser
 • Kontinuerlig oppfølging og optimalisering
 • Rapportering på resultater av kampanjer

Kan outsources til et byrå

Redaksjonelt innhold for nettstedet og sosiale medier

 • Oppdatere nettsiden - omarbeide, tilpasse innhold og tilrettelegge for nytt innhold, finne relevant stoff, sikre god presentasjon av stoffet 
 • Sosiale medier - publisere artikler tilpasset for de forskjellige kanalene, planlegge publisering av artikler, sikre rullering av forskjellig stoff; egne artikler, dele relevant informasjon fra "våre helter", gi menneskelig profil til sosiale medier (brukerne får innblikk i bedriften og føler de "kjenner" folkene)
 • Følge med på "våre helter" og andre i sosiale medier, kommentere på andres blogginnlegg, delta i dialog på vegne av bedriften
 • Kundeservice og brukerdialog i sosiale medier, overvåke egne flater, svare raskt og effektivt på spørsmål, følge opp kommentarer og chat, følge opp henvendelser Les vår bloggartikkel om kundeservice i sosiale medier 

Deler kan outsources - viktig at kanalene fremstår som bedriften. Kundeservice i sosiale medier bør håndteres internt. Krever tett samarbeid mellom selskap og byrå.

Faglig innhold

 • Skrive artikler til nettstedet
 • Innhold til blogg og sosiale medier. 

Håndteres internt - delegeres til andre avdelinger som har den faglige kompetansen. Et byrå kan være behjelpelig med å gjøre en content audit for å få oversikt over innholdet dere har og hva som eventuelt mangler. Se gjerne vår bloggartikkel om "Hva er en content audit og hvorfor er det viktig"

Intern oppfølging av innhold

 • Innhente og purre opp innhold fra interne innholdsleverandører
 • Gå på innholdsjakt i egen organisasjon
 • Oppfordre andre avdelinger til å skrive om sitt fagområde

Håndteres internt

Design og bildebehandling

 • Tilpassning og tilrettelegging av grafiske elementer
 • Produsere delingsgrafikk
 • Finne frem til bilder
 • Formatere de for ulikt bruk på nettstedet, sosiale medier og andre kanaler
 • Veilede kollegaer i bildevalg
 • Sikre at opphavsrettigheter blir fulgt
 • Ta egne bilder og bearbeide disse for bruk

Kan outsources til et byrå

Teknisk publisering

 • Tilpasning av maler i publiseringsverktøy
 • Endring i funksjonalitet
 • Utvikling av ny funksjonalitet

Bør/må outsources til leverandør av publiseringsverktøy

Brukertesting

 • Brukerundersøkelser for nettstedet
 • Markedsundersøkelser
 • Brukerobservasjoner
 • Scenarietester

Kan outsources til et byrå

Statistikk

 • Lese, analysere og tolke statistikk for nettstedet (Google Analytics eller lignende)
 • Analysere tall fra sosiale medier

Kan outsources til et byrå - i samarbeid med byrå bør man sette opp konkrete KPIer det skal rapporteres på og hvor ofte.

Krav til kompetanse

Digital markedsføring er et bredt fag som omfavner mange disipliner og krever kompetanse innen flere verktøy og digitale flater. Algoritmer oppdateres jevnlig og «best practises» endres stadig innen de forskjellige kanalene. Derfor er det høyst nødvendig å holde seg løpende oppdatert dersom man skal få de resultatene man ønsker. Men det er tidkrevende og dersom bedriften ikke kan sette av allokert tid til intern kompetanseheving, kan man raskt «dette av lasset».

Hvorfor outsource til et markedsføringsbyrå?

Det er mye å hente fra en ekstern partner. Et byrå har spesialkompetanse og har egne spesialister innenfor de forskjellige strategiske områdene vi har vært innom i denne artikkelen. Innenfor SMB-området kan det være hensiktsmessig å outsource hele eller deler av markedsføringen. De vanligste grunnene til å bruke et byrå er:

 • Dere ser ikke ønskede resultater av arbeidet som gjøres. Det genereres ikke nok trafikk, det er ikke nok potensielle kunder som registrerer seg, salg får ikke nok tilgang på salgsklare kontakter. For å nå ønskede resultater krever det god kompetanse innen strategi, metode og taktikker innenfor forskjellige områder som er naturlig del av markedsføringen i dag: Nettside, produksjon av innhold, søkemotoroptimalisering, valg av kanaler og analyse.
 • Det er ikke satt klare mål for markedsføringsaktivitetene og dere vet ikke om betalte aktiviteter har effekt. 
 • Dere ønsker å spare penger. En markedsavdeling med ansettelser og kostnader til utstyr, lisenser, kompetanseutvikling og research er kostnadskrevende.
 • Dere trenger mer kompetanse internt. Som vi har vært inne på tidligere endrer det seg raskt, og det er tidkrevende å holde seg oppdatert. Dette er tid som ikke umiddelbart genererer inntekt tilbake.  

Et byrå har en strategi for å sette alt dette inn i et system som tar for seg:

 • Definering av riktig målgruppe
 • Content audit - gjennomgang av eksisterende innhold (online og offline) Hva kan endres eller lages på nytt, og hva mangler.
 • Produksjon av innhold i de forskjellige fasene av kjøpstrakten og hvilke taktikker som brukes: Tiltrekke (artikler, sosiale medier SEO), konvertere (CTA og landingssider med unikt innhold), selge (E-post, lead scoring, marketing automation) og begeistre (E-post, marketing automation og sosiale medier).
 • Publisere og overvåke
 • Analysere og rapportere
 • Optimalisere og overvåke

I tillegg er et byrå opptatt av å sette målbare forventninger slik at de kan dokumentere effekten av deres arbeid.

Last ned vår ressurs som hjelper deg å få oversikt 

Vi har laget en Excel-fil som hjelper deg med å få oversikt over vanlige oppgaver innen markedsføring i dag. Filen viser timebruk og gjør det enkelt å fordele timene internt og til byrå. 

Se hvordan malen fungerer 

 

Last ned mal for planlegging av ressurser

 

Innholdet i denne bloggartikkelen

I Dikom har vi høy fokus på kompetanse internt. Våre ansatte skal bruke 20 timer i måneden på kompetanseutvikling. Dette fordeles mellom selvlæring som ofte inspireres av HubSpot sine artikler og digitale kurs, og deltagelse på kurs blant annet hos Webgruppen. Begge disse har vi også definert som våre helter og som vi deler ting fra, både på våre nettsider og i sosiale medier. Som denne bloggartikkelen som er inspirert av en ressurs undertegnede fikk når jeg deltok på  "Nettredaktørskolen" for noen år siden. Vi bruker denne ressursen i vårt arbeid med eksisterende og potensielle kunder. 

 

 

 

Kjersti Bakke blog-avatar

Kjersti Bakke

Jobber som senior rådgiver. Har mer enn 20 års erfaring innen webdesign, webutvikling og SEO/SEM. Sertifisert i HubSpot innen CMS, marketing, salg, service i tillegg til partner-sertifisering. Jeg er Dikom sin rådgiver innen analyse og rapportering og har sertifisering i Google Analytics og Google Ads. Har flere års erfaring fra elektrobransjen som selger, Program Deployment Manager og Network of Excellence Manager. Her med ansvar for å lede et internasjonalt nettverk med webredaktører.