Fra mål til resultat: Når du dine KPIer?

Få gratis rapport i Looker StudioSe hvordan vi vurderer og analyserer våre KPIer for å måle suksessen vår så langt i 2024. Få tilgang til mal så du kan komme i gang med måling av dine KPIer.

Bakgrunn for denne bloggartikkelen

I februar skrev jeg om Få kontroll på markedsføringen - mål effekten og øk lønnsomheten. Her delte jeg tre av våre KPIer vi jobber for i 2024:

 1. Trafikk til nettsiden: Vårt mål er å øke trafikken til våre produktsider med 30% i Q1 sammenlignet med samme periode i fjor. 
 2. Lest innhold: Vårt mål er at våre bloggartikler skal bli lest av 20% av de besøkende til vår blogg fra Q2 til utgangen av Q4 i 2024.
 3. Skaffe flere leads: Vårt mål er å skape 30% flere leads innen utgangen av Q2 sammenlignet med samme periode i fjor. 

Når man har definert mål er det viktig å følge de opp for å se om de må justeres. Det kan være at man har vært for ambissiøs, for lite ambissiøs eller at de aktivitetene man planla kanskje ikke får de resultatene man trodde. Det er også viktig å følge med på hvilke kanaler som gir best resultater, og hvilke kanaler hvor det kanskje ikke gir like mye, eller noe, resultater. 

La oss se på hvilke resultater vi har så langt i 2024

 

Resultater hittil i år 

1. Trafikk til nettsiden 

Mål: øke trafikken til våre produktsider med 30%

Dette er en KPI for en myk konvertering og handler om å styrke merkevaren vår. Her er det også viktig å vite hvilke kanaler/kilder som driver mest trafikk til nettsiden. 

Resultater trafikk til nettsider

Her ønsker vi å kunne måle på trafikken kun til våre produkt-/tjenestesider. For å kunne måle dette i Looker Studio må vi:

 • Sette datofilter til Q1.
 • Sammenligne med fjoråret.
 • Lage et filter som viser antall besøk på de sidene som inkluderer "/tjenester" i urlen.

I tillegg ønsker vi å vite hvilke tjenestesider som får mest trafikk. Dette vises ved å lage en tabell som lister:

 • Deler av adressen til siden.
 • Filtrert på at adressen skal innehold "/tjenester".

Dette er det vi ser i dashboard som er satt opp i Looker Studio

Øke trafikk med 30% til tjenestesider

 

 • Resultatene viser en økning på 372% sammenlignet med samme periode i fjor. Det er langt over målet som var satt til 30%.
 • Den største trafikkdriveren er Google CPC - søkeordannonser
 • De mest besøkte tjenestesidene er nettsider og markedføring.

Bakgrunnen for den store økningen har sammenheng med at vi har kjørt kampanjer på nettsider og markedsføring i Q1, noe vi ikke gjorde i fjor. 

Konklusjon: 

Dette er et godt eksempel på at vi har vært for forsiktig med å sette mål for 2024. Vi har ikke tatt høyde for den økningen i trafikk som aktivitetene og annonsering har bidratt med hittil. Når vi nå vet mer om hva slags trafikk vi kan forvente oss om vi fortsetter aktivitetsnivået, vil det nå være viktig å justere målet til noe som fortsatt krever at man holder trykket oppe. Det kan også være at man bør vurdere å sammenligne foregående periode i stedet for foregående år. 

 

2. Lest innhold

Mål: 20% av de besøkende til bloggartiklene skal lese våre bloggartikler fra Q2 til Q4 

Denne KPIen er også kategorisert som en myk konvertering. Det er våre bloggartikler som er det viktigste innholdet. Det er viktig for oss å vite hvilke bloggartikler som gir mest engasjement.

Resultater lest innhold

Her ønsker vi å kunne måle på trafikken til våre bloggartikler, hvor stor andel som leser artiklene og hvor de kommer fra. For å kunne måle dette må vi:

 • Sette datofilter til hittil i år.
 • Sammenligne med fjoråret.
 • Lage et filter som viser antall besøk til bloggartiklene.
 • Lage et filter som viser antall besøk til bloggartiklene som faktisk leser artiklene.

Her har vi laget en handling i Google Tag Manager som måler på to ting:

 • Scroller ned til 75% av siden OG
 • Bruker mer enn to minutter

Dette er det vi ser i dashboard som er satt opp i Looker Studio

Andel lest bloggartikler

 • Resultatene viser nedgang i andel som leser artiklene sammenlignet med fjoråret
 • Kildene til de som mest sannsynlig leser artiklene kommer fra organisk trafikk eller søkeordannonser i Google.
 • Det som opptar folk mest hittil i år er artikler som handler om KI

Hvis vi graver litt mer i dataene og filtrere på største trafikkdriveren, organisk trafikk, så øker andelen lest artikler til 19.7% og er en økning på 10.8% fra fjoråret.

Andel leste bloggartikkel - organisk trafikk

Dette leser vi ut av dataene:

 • Organisk søk driver trafikk fra brukere som er mer opptatt av å lese innholdet.
 • Temaene er emner vi har skrevet om i lengre tid, og favner mer generelt rundt markedsføring. Dette er artikler vi vet har bedre synlighet i søk enn KI-artiklene som i all hovedsak er produsert det siste halve året.

Konklusjon:

Dette er et godt eksempel på at det er viktig å sammenligne epler mot epler, og spesifisere i målene, hva det skal gjelde for. Vi vet at trafikk fra betalt annonsering vil gi lavere andel lest innhold, dermed må man enten revurdere målet (når man skal kjøre mer annonsering) eller kriteriene. 

F eks kunne vi justert dette målet til å gjelde de som kommer fra organisk søk. 

Det er viktig å grave litt i tallene og finne ut hvilke temaer som engasjerer målgruppen. Da kan vi publisere mere innhold som vil engasjere. 

 

3. Skaffe flere leads

Mål: skape 30% flere leads innen utgangen av Q2 sammenlignet med samme periode i fjor.  

Dette er en KPI for en hard konvertering og er den viktigste KPIen for oss i Dikom. Det er her vi får kontakter vi kan starte en dialog med, enten i form av nyhetsbrev, abonnere på blogg, laste ned ressurser eller be om en workshop/møte. 

Resultater skaffe flere leads

Her ønsker vi å kunne måle antall leads vi registrerer. For å kunne måle dette må vi

 • Sette datofilter til hittil i år
 • Sammenligne med fjoråret
 • Telle antall registrerte nye leads 

Her henter vi tallene fra vårt CRM-system på HubSpot, som er koblet til Looker Studio, og måler på hvor mange nye leads som er registrert hittil i år. 

Dette er det vi ser i dashboard som er satt opp i Looker Studio

flere-leads

Dette er dette vi leser ut av dataene:

 • Vi har en økning på 637,5% sammenlignet med fjoråret. Noe som er langt over de 30% vi hadde som mål.
 • Paid social er den kanalen som bidrar til flest leads.
 • Når vi ser nærmere på tallene ser vi at KI-ressursene er de som har gitt flest leads. Da kan vi anta at målgruppen holder seg oppdatert på nye trender og ting innen fagområdet. Dette er viktig å informasjon å ta med oss når vi skal lage nye ressurser for målgruppen. 

Konklusjon:

Som det første målet, øke trafikk til nettsiden, har vi heller ikke her tatt høyde for den økte aktiviteten og annonseringen vi har lagt opp til i 2024. Skal vi fortsette med aktiviteter som samler leads kan det være mer riktig å sammenligne med foregående periode, ikke foregående år. 

Tiltak for forbedring

Når vi har evaluert KPI-resultatene og identifisert områder som krever forbedring, er det viktig å implementere tiltak for å adressere disse områdene.

Tiltak for forbedring kan variere avhengig av de spesifikke KPI-resultatene og utfordringene vi står overfor. Dette kan inkludere endringer i strategi, prosesser eller ressursallokering.

Det er også viktig å følge opp implementeringen av tiltakene og kontinuerlig evaluere deres effektivitet. Dette vil sikre at vi kontinuerlig forbedrer vår ytelse og oppnår våre mål.

Vil du komme i gang med dashboard?

Vi har laget en beskrivelse av hvordan du kan komme i gang med maler som Google har gjort tilgjengelig i Looker Studio. De som er gratis er de som bruker Google sine egne datakilder:

 • Google Analytics 4
 • Google Analytics 4 Ecommerce
 • Google Ads
 • Google Search Console
 • YouTube
 • Google Sheet 

I tillegg kan du legge til andre kilder du bruker i markedsføringen. Dette er rapporter som er laget av andre, og disse må du vanligvis betale for.

For å kunne ta Looker Studio i bruk må du ha admintilgang til de verktøyene du ønsker å koble til. Har du ikke brukt Looker Studio tidligere, blir du sendt til en side for å logge inn med din Google-konto. Har du ikke en Google-konto kan du opprette en.  

Fyll inn skjemaet og få tilsendt link til mal og video som viser hvordan du kan ta den i bruk. 

Få tilgang til mal

Kjersti Bakke blog-avatar

Kjersti Bakke

Jobber som senior rådgiver. Har mer enn 20 års erfaring innen webdesign, webutvikling og SEO/SEM. Sertifisert i HubSpot innen CMS, marketing, salg, service i tillegg til partner-sertifisering. Jeg er Dikom sin rådgiver innen analyse og rapportering og har sertifisering i Google Analytics og Google Ads. Har flere års erfaring fra elektrobransjen som selger, Program Deployment Manager og Network of Excellence Manager. Her med ansvar for å lede et internasjonalt nettverk med webredaktører.