Hvordan få kontroll på facebooksiden?

Be om eierskap til facebookside

Det hender at sider på Facebook lever sitt eget liv, enten med eller uten en tilknyttet administrator. I denne blogg-artikkelen gir vi deg noen tips til hvordan du kan gå frem hvis du befinner deg i en slik situasjonen.

Hvordan havner man i en slik situasjon?

Det kan være to grunner til dette:

 1. La oss tenke oss at en kunde kommer på besøk til bedriften din og sjekker inn via Facebook. Hvis du ikke har en egen side for bedriften din vil dette fortsatt være mulig. Det som da skjer er at Facebook oppretter en uoffisiell side, og denne lever uten en administrator tilknyttet. Denne siden kan du få kontroll på ved å dokumentere at du er rettmessig eier. Vi har tidligere skrevet om "Hvordan gjøre krav på en uoffisiell side på Facebook".
 2. Det andre scenarioet er at en ansatt tar initiativ til å opprette en Facebook-side. Denne siden blir så en del av markedsførings-strategien for bedriften. Du tenker ikke videre over hvem, eller om det bør være flere, som skal administrere siden. Den som oppretter den tar tak og det fungerer bra.
  Helt til.......

Vedkommende slutter i bedriften

Før vedkommende slutter er det viktig at det legges til minst én administrator til. Vi vil anbefale at en i ledelsen legges til. Dette vil gjøre at bedriften alltid har kontroll på hvem som er administrator av siden, og dermed sikrer at bedriften har full kontroll.

Hva hvis vedkommende allerede har sluttet?

Da har du en større utfordring og det er den vi skal hjelpe deg å løse med denne blogg-artikkelen. Det kan gjøres på to måter:

 1. Du kan logge en support-henvendelse til Facebook-support. De vil gi deg en oversikt over hva du må få på plass av dokumentasjon før de kan ta saken videre til behandling. Behandlingstid vil avhenge av hvor raskt du får dokumentasjonen på plass, men det kan gå opp til flere uker..
 2. Du kan forberede et dokument med all nødvendig informasjon før du oppretter en support-henvendelse. Hvis du har riktig dokumentasjon tilgjengelig i et dokument, som også er signert og attestert, kan du få løst saken i løpet av 24 - 48 timer.

Hva er det Facebook krever?

Vi hadde en slik henvendelse til Facebook-support for en av våre kunder. Den informasjonen vi ble bedt om å skaffe var følgende:

 1. Beskrivelse - en beskrivelse av din relasjon til Facebook-siden du ønsker å ta kontroll over. I tillegg en beskrivelse av hva slags rolle du har i bedriften som skal understøtte ditt behov for å be om administrator-tilgang og muligheten til å endre personer som administrerer siden i dag.
 2. Navn på eksisterende administrator(er) - navnet på den eller de personen(e) som administrerer siden i dag. Er du usikker på om det er flere så list alle.
 3. Relasjon - beskriv relasjonen til den eller de som administrerer i dag. Er de tidligere ansatte, innleid osv. Hvis de tidligere var ansatt i bedriften, si også noe om når de sluttet.
 4. Hva er bakgrunnen for henvendelsen - her beskriver du hvorfor du har behov for denne endringen. Hvis grunnen er at de som administrerer siden i dag ikke lenger jobber i bedriften er det viktig at du dokumenterer dette her. Ta også med at du ønsker kontroll fordi du ønsker mer aktivt å markedsføre bedriften din via betalt annonsering på Facebook. 
 5. Dokumentasjon - her skal du ta legge ved bilde av en offisielt godkjent identifikasjon som: Førerkort eller pass. Det må være utstedt til den som krever å få tilgang til siden som administrator.
 6. Oppgi Facebook-profil - her legger du inn link og e-postadresse for den som krever tilgang som administrator. Husk også at e-postadressen må også ligge på Facebook-profilen til vedkommende. 
 7. Bekreftelse - til slutt må du bekrefte at alle opplysninger du har gitt i dokumentet er korrekt.

Hele dokumentet må attesteres av den som ber om tilgang, og må bevitnes av to personer. Disse personene bør helst være offentlig oppnevnte. Så i vårt tilfelle ble det retten. Men antagelig er det nok med bank. Kravet er at dokumentet må stemples i tillegg til bevitnes. Vedkommende som ber om tilgang, og vitnene, må parafere hver side i dokumentet i tillegg til å signere bekreftelsen på siste side.

Når du har dokumentet klart kan du logge en henvendelse via Facebook sitt supportsenter. Da gjør du følgende:

 1. Gå til supportsenteret via denne linken: https://www.facebook.com/business/help
 2. Scroll litt ned på siden og klikk på "Get started" under seksjonen "Still need help"
 3. Velg "Business pages"
 4. Velg "Manage roles for my page" under "Manage pages"
 5. I høyre kolonne finner du link til chat eller e-post. Velg den tjenesten du ønsker å benytte deg av så er du i gang. 

Hvordan gikk vi frem?

Vi lagde et dokument som inneholdt alle kravene Facebook stilte. Dette dokumentet ble sendt til kunden for utfylling. Det er veldig viktig at alt innholdet i dokumentet er på engelsk da det er et internasjonalt team som behandler forespørselen hos Facebook. Vi lagde en powerpoint-fil med en slide for hvert av punktene vi har nevnt over. I tillegg lagde vi en innholdsfortegnelse og en innledning. 

Dette gjorde det enkelt for kunden å vite hva slags informasjon han skulle dokumentere og hvorfor. I tillegg ble det enklere for Facebook og behandle henvendelsen da strukturen i dokumentet fulgte kravene de hadde stilt til punkt å prikke.

Vi brukte likevel lang tid på å få forespørselen akseptert. Dette var fordi vi ikke sørget for parafering og stempel på alle sider i tillegg til signatur, vitner og stempel på bekreftelsen. Vi forsøkte også å bruke regnskapsfører som vitne, dette ble ikke godkjent. Vår kunde tok dokumentet med seg i retten og fikk det parafert og attestert der.

Når vi først hadde dette på plass ble saken løst på under 12 timer. 

Våre råd for å ha full kontroll

 • Sørg alltid for at det er minst to administratorer på bedriftens firmaside og annonsekonto
 • Opprett gjerne en Business Manager (Business Suite) dette gjør det enklere å fordele tilganger.
 • Ha egen annonsekonto for bedriften. Dette gjør også at du beholder historikken på kontoen din. Ikke bruk an privat annonsekonto.
 • Skal du ha hjelp av noen utenfor firmaet, gi vedkommende tilgang til bedriften annonsekonto og side via Business Manager som partner.
 • Hvis du ikke har en business manager, og du får ekstern hjelp til å sette den opp, sørg for at de setter den opp og gjør deg og bedriften til eier, og så gir seg selv tilgang som partner.

Er du i denne situasjonen og trenger hjelp?

Kanskje du ikke visste helt hvordan du skulle gripe dette an? Det var tilfelle med vår kunde. De hadde holdt på i ett år uten å nå frem. Du kan gjerne benytte deg av malen vi har laget. Klikk på linken under, fyll ut skjema på neste side. Du vil deretter få malen tilsendt.

Last ned malen "be om eierskap til facebookside"

 

Kjersti Bakke blog-avatar

Kjersti Bakke

Jobber som senior rådgiver. Har mer enn 20 års erfaring innen webdesign, webutvikling og SEO/SEM. Sertifisert i HubSpot innen CMS, marketing, salg, service i tillegg til partner-sertifisering. Jeg er Dikom sin rådgiver innen analyse og rapportering og har sertifisering i Google Analytics og Google Ads. Har flere års erfaring fra elektrobransjen som selger, Program Deployment Manager og Network of Excellence Manager. Her med ansvar for å lede et internasjonalt nettverk med webredaktører.