HubSpot CRM - programvare for bedrifter som ønsker vekst

HubSpot - verdensledende system for firmaer som ønsker vekst

HubSpot er en CRM-plattform som gir deg all programvaren, integrasjonene og ressursene du trenger for å koble sammen markedsføring, salg og kundeservice. Med HubSpots integrerte plattform kan bedriften din vokse raskere, og du kan fokusere på det som er viktigst: kundene dine.

Dagens situasjon 

Det er ikke uvanlig at bedrifter bruker mange systemer som ikke er koblet sammen. Dette gir mangelfull, og i verste fall, ingen innsikt. Vi opplever at viktige data ligger flere steder og rapportering er ofte et manuelt arbeid. Dette gjør det vanskelig å vise verdien av f eks markedsføringen.  Dette er med på å skape friksjon og ineffektive arbeidsprosesser. Det blir vanskelig å få oversikt og det begrenser fleksibiliteten. Mye av arbeidet blir manuelle oppdateringer. Da kan det bli vanskelig å skalere, tilpasse bedriften og skape vekst. Se også vår bloggartikkel hvor vi ser på konkrete eksempler - med og uten CRM integrert med andre systemer.

Kjenner du deg igjen?

HubSpot kan være løsningen for din bedrift

Med HubSpot får du et system som setter kunden i sentrum, er med på å effektivisere arbeidsdagen for dine ansatte, gjør informasjon lett tilgjengelig og gir deg verdifull innsikt i videre dialog med kundene. Og trenger du å rapportere på viktige KPIer kan du sammenstille rapporter i forskjellige dashboard som viser data i nåtid. Disse rapportene kan tilpasses bedriftens behov og ledelsens krav til rapportering. 

Økende krav til å gjøre mer på mindre tid

Med økende krav til tilgjengelighet, og finne svar raskt, er kunden utålmodig etter svar på hendendelser de gjør. Undersøkelser HubSpot har gjort i det internasjonale markedet viser:

  • 90% vurderer umiddelbar respons som viktig
  • 72% forventer at kundesenteret vet om tidligere interaksjoner
  • 70% bruker selvbetjeningsportaler på et eller annet tidspunkt i jakten på en løsning
  • 80% av bedrifter mener de gir god kundeservice
  • 8% av kundene mener de får god kundeservice
  • Det kundene savner mest er tilbakemelding på henvendelser

Disse forventningene kan du levere på med et moderne CRM-system med automatiserte arbeidsflyter som varsler når det er nødvendig å følge opp. 

Kunden i sentrum

Med HubSpot blir kunden plassert i sentrum. HubSpot CRM er bygget med et 360 graders overblikk. Uansett hvor du er i systemet har du rask tilgang til all aktivitet som omhandler kunden. Når kunden henvender seg til bedriften din vil dine ansatte være oppdatert, uavhengig av hvem som tar mot henvendelsen. Alt samlet på ett sted; kundekortet. Dette gir en god kundeopplevelse og gjør at kunden føler seg sett. 

Verdifulle verktøy for dine ansatte

Med verktøy for markedsføring, salg og kundeservice samlet på ett sted kan alle jobbe mer effektivt. Og man kan jobbe sammen om å skape de aktivitetene som skal til for ytterligere vekst. Dette skaper flere kvalifiserte lead som salg kan jobbe videre med, direkte i plattformen hvor de finner viktige verktøy for å holde dialogen med kunden. 

 

Arbeidsflyter - et kraftig verktøy 

Med arbeidsflyter kan du pleie kundene på en personlig måte ved hjelp av automatiserte prosesser som trigges av informasjon som lagres i CRM-systemet. Disse kan brukes innen markedsføring, salg og kundeservice. Det kan være enkle arbeidsflyter som håndterer rutinemessige oppgaver, personlig kommunikasjon med kundene, pleie leads og gi de verdifullt innhold basert på hvor de er i kundereisen, forbedre kundeservice ved å sikre at alle henvendelser blir ivaretatt og ikke minst integrasjon i andre verktøy som ligger utenfor HubSpot.

Dette kan forbedre effektiviteten og produktiviteten samtidig som det gir en bedre opplevelse for kunden.

Rapportering blir en lek

Med egendefinert rapportbygger kan du sammenstille rapporter i forskjellige dashboard som rapporterer på KPIer som er definert for din bedrift, og som ledelsen ønsker jevnlig rapportering på. 

Skreddersøm

I HubSpot kan du tilpasse din(e) salgsprosess eller support prosess etter dine behov. Du kan skreddersy CRM-systemet, prosessene og arbeidsflytene uten behov for teknisk kompetanse. Skreddersøm gjelder alle deler av HubSpot fra CRM, markedsføring, salg, kundeservice, arbeidsflyter, integrasjoner og rapportering. 

 

Ønsker du å vite mer?

Er du klar til å ta steget å gjøre CRM til selve hjerte i din bedrift? Vi tar gjerne en prat om hva HubSpot kan bidra med til din bedrift. Ta kontakt med oss så setter vi opp et møte hvor du kan lære mer om HubSpot, og vi kan lære mer om din bedrift og dine behov. 

 

 

Kjersti Bakke blog-avatar

Kjersti Bakke

Jobber som senior rådgiver. Har mer enn 20 års erfaring innen webdesign, webutvikling og SEO/SEM. Sertifisert i HubSpot innen CMS, marketing, salg, service i tillegg til partner-sertifisering. Jeg er Dikom sin rådgiver innen analyse og rapportering og har sertifisering i Google Analytics og Google Ads. Har flere års erfaring fra elektrobransjen som selger, Program Deployment Manager og Network of Excellence Manager. Her med ansvar for å lede et internasjonalt nettverk med webredaktører.