Vi gjør noe konkret for en grønn fremtid

Dikom tar miljøansvar

5. april 2022 ble Dikom sertifisert i Miljøfyrtårnstiftelsen. Her kan du lese om prosessen, erfaringer og vår miljøpolicy.

Dikom tar miljøansvar

5. april 2022 ble Dikom sertifisert i Miljøfyrtårnstiftelsen. Her kan du lese om prosessen, erfaringer og vår miljøpolicy.

 

Vår miljøpolicy

Dikom skal være en tydelig avsender av bærekraft og vise at vi tar vårt samfunnsansvar på alvor ved å velge miljøvennlige løsninger. Vi skal fokusere på å redusere vårt klima-avtrykk og fremme grønne anskaffelser.

Dette innebærer økt fokus på følgende punkter:

 • avholde digitale møter der hvor det er mulig
 • bruk av elbil til transport ved eksterne møter eller andre aktiviteter som krever transport
 • velge lokale leverandører av produkter og tjenester når det er mulig
 • velge miljøsertifiserte leverandører når det er mulig
 • påvirke leverandører til å tenke miljø og bli sertifisert
 • påvirke byggeier til å implementere kildesortering for avfallshåndtering
 • påvirke byggeier til å installere energieffektive løsninger for å spare energi
Fotavtrykk målt i tonn for 2022

Prosessen

Vi valgte å inngå en avtale med Grønn Jobb og Peter Sund for å sikre at prosessen ble gjennomført på en god måte.

Vi startet opp arbeidet med kriteriene for å bli sertifisert  21. oktober 2021. Vi har avholdt 8 arbeidsmøter hvor vi har gått gjennom oppgaver vi skulle utføre siden forrige møte, og hvilke oppgaver vi skal jobbe med frem til neste møte.

Mellom møtene har vi jobbet selv.

Resultat

 Vi var oppe til sertifisering mandag 4. april og mottok bekreftelse fra Miljøfyrtårnstiftelsen 5. april 2022.

Prosessen har gjort at vi har 
 • blitt mer bevisst på vårt eget forbruk og holdning til innkjøp
 • fått på plass gode interne rutiner for å forebygge sykefravær
 • avdekket dårlig sorteringsrutiner for avfall for næringslivet i vår kommune
 • fått mer fokus på grønne løsninger innenfor vårt fagområde
Prosentvis fordeling av CO2-utslipp i 2022

Sammenlignet med andre i bransjen

Hentet fra vår klima- og miljørapport for 2022

sammenligning-bransjen

Våre partnere

Personvernerklæring | Retningslinjer KI
© 2024 All rights reserved. Laget med av Dikom i Hubspot CMS

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider