Universell utforming på web – hva er det og hvem er berørt?

I desember deltok jeg på et seminar i regi av DiUniversell utforming nettsidefi – Direktoratet for forvaltning og IKT.

Tittel på seminaret var «På veg til eit samfunn utan digitale barrierar«.

I juli trådte en ny lov i kraft som pålegger alle bedrifter å ha websider som følger kriteriene for universell utforming for web. Målet med seminaret i desember var å gi en innføring i hva det vil si at websidene er universelt utformet, og hvordan man kan kartlegge hva som må gjøres for at websidene skal følge kriteriene.

Alle skal med – det er grunntanken bak kriteriene som baserer seg på Diskriminerings og tilgjenelegheitslova. Med alle menes brukerne, uansett funksjonshemming. Universell Utforming for IKT har fått sin egen forskrift som presiserer lovkravene som må følges av virksomhetene.

Kriteriene for IKT baserer seg på 35 av de 61 suksesskriterier som er definert i Web Content Acessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

WCAG er utviklet av World Wide Web Consortium (W3C) som er en internasjonal organ

Hvem er berørt?

Alle er berørt: Offentlig sektor (stat og kommune), privat sektor, organisasjoner og foreninger.

Hva omfattes av forskriften Universell Utforming for IKT?

Alle nettløsninger og apper pluss automater som er rettet mot allmenheten eller publikum i Norge og er en hovedløsning for virksomheten.
Det er virksomheten som har ansvaret for at reglene blir fulgt. Selv om man velger å bruke en tjeneste fra en tredjepart.

Hvem fører tilsyn?

Difi fører tilsyn, gir informasjon og følger oppregelverket.
Tilsyn føres med områdeovervåkning i form av stikkprøver, revisjon og meldin

Hva er konsekvensene hvis man ikke følger regelverket?

Virksomheten kan bli pålagt sanksjoner i form av
  • plan for retting med avvik
  • pålegg om retting hvis ikke planen blir fulgt
  • øadjksfølasdkfjølsadkfjasøf
  • dagbøter hvis ikke retting skjer innen pålagt frist
Du kan hente mer inforamsjon på http://www.uu.difi.no

Nye løsninger må følge reglene fra og med 1. juli 2014. Eksisterende løsninger har frist frem til 1. januar 2021.

Husk at det å tilrettelegge for universell utforming vil gjøre det enklere for alle å bruke dine nettsider. Også de som ikke har noen funksjonshemming. Løsningen vil også være bedre optimalisert for søkemotorer.

Jeg vil følge opp med en bloggpost om hvordan du kan teste dine nettsider for de ulike kriteriene.

Kjersti Bakke blog-avatar

Kjersti Bakke

Jobber som senior rådgiver. Har mer enn 20 års erfaring innen webdesign, webutvikling og SEO/SEM. Sertifisert i HubSpot innen CMS, marketing, salg, service i tillegg til partner-sertifisering. Jeg er Dikom sin rådgiver innen analyse og rapportering og har sertifisering i Google Analytics og Google Ads. Har flere års erfaring fra elektrobransjen som selger, Program Deployment Manager og Network of Excellence Manager. Her med ansvar for å lede et internasjonalt nettverk med webredaktører.