Digital Markedsføring

Dersom ditt firma vil ha hjelp til merkevarebygging, økt fortjeneste og målbare resultater, kan vi bistå med alt dette. Våre tjenester reguleres etter den nye personvernloven som trer i kraft 25.mai 2018, og som omhandler markedsføring mot eksisterende og nye kunder.

Digital markedsføring

Google Adwords

Google er svært opptatt av å gi sine brukere mest mulig relevant resultat, noe som gjenspeiler seg i antall søkere de har per dag, sammenlignet med andre søkemotorer. Bare i Norge søkes det mer enn femti millioner ganger hver dag.

Ved hjelp av annonsering i Google, har ditt firma en unik mulighet til å være synlig når noen aktivt leter etter dine produkter og tjenester.

Ved hjelp av god planlegging i forhold til hvilke søkeord dine annonser skal være synlig på, betaler du kun når din annonse er relevant nok til at søkeren trykker på den. Det er som oftest stor konkurranse mellom de som velger Google som annonserings-kanal. Kvaliteten på nettstedet ditt, samt budet man er villige til å betale for å være synlig på bestemte søkeord, avgjør plasseringen i søkeresultatet.

Display annonsering

Displayannonsering er et alternativ til klassisk push-reklame, som man ser på blant annet TV og i magasiner.

Fordelen med displayannonsering er at annonsen i større grad kan vises i relevant kontekst, som igjen øker muligheten for konvertering. Denne metoden brukes ofte i forbindelse med merkevarebygging, og for å påvirke kunden til å velge akkurat ditt produkt når de en gang i fremtiden er ute etter å kjøpe det du kan tilby.

Digital markedsføring
Digital markedsføring

Display annonsering

Displayannonsering er et alternativ til klassisk push-reklame, som man ser på blant annet TV og i magasiner.

Fordelen med displayannonsering er at annonsen i større grad kan vises i relevant kontekst, som igjen øker muligheten for konvertering. Denne metoden brukes ofte i forbindelse med merkevarebygging, og for å påvirke kunden til å velge akkurat ditt produkt når de en gang i fremtiden er ute etter å kjøpe det du kan tilby.

Sosiale Medier

Sosiale Medier

Internettmarkedsføring på sosiale medier gir deg en unik mulighet til å nå akkurat den målgruppen du ønsker med ditt budskap. Takket være algoritmen til blant annet Facebook, har man blant annet mulighet til å segmentere basert på alder, bosted, sivilstatus, kjønn og interesser. Dette medfører at bruk av sosiale medier i markedsføringen ofte er svært effektivt.

Merk: Segmentering basert på personlige data er foreløpig en mulighet, men datatilsynet jobber med personvernloven, og det er fortsatt usikkerhet rundt om dette vil være en mulighet etter 25.mai 2018. Vi vil etterfølge loven og eventuelt endre denne tjenesten etter reglene er fastsatt.

Epost og nyhetsbrev

Epost-markedsføring er en av de mest lønnsomme mulighetene ditt firma har innenfor internettmarkedsføring.

Ved hjelp av nyhetsbrev når du kundene dine med firmaets budskap. Enten du vil sende ut informasjon, tilbud, tips eller annet innhold, gir dette firmaet lønnsomhet på flere enn et område; du vil oppnå kundelojalitet, økte inntekter, det hjelper med markedsføringen på flere digitale flater, samt gir gode muligheter for planlegging.

Merk: I følge den nye personvernloven som trer i kraft 25.mai 2018, vil det kun være mulig å sende e-post til kunder som har samtykket å motta e-post fra ditt firma. Vi har kompetansen til å forsikre oss om at ditt firma følger retningslinjene.

Digital markedsføring
Digital markedsføring

Epost og nyhetsbrev

Epost-markedsføring er en av de mest lønnsomme mulighetene ditt firma har innenfor internettmarkedsføring.

Ved hjelp av nyhetsbrev når du kundene dine med firmaets budskap. Enten du vil sende ut informasjon, tilbud, tips eller annet innhold, gir dette firmaet lønnsomhet på flere enn et område; du vil oppnå kundelojalitet, økte inntekter, det hjelper med markedsføringen på flere digitale flater, samt gir gode muligheter for planlegging.

Merk: I følge den nye personvernloven som trer i kraft 25.mai 2018, vil det kun være mulig å sende e-post til kunder som har samtykket å motta e-post fra ditt firma. Vi har kompetansen til å forsikre oss om at ditt firma følger retningslinjene.

Digital markedsføring

Retargeting

Retargeting vil si å markedsføre mot kunder som allerede har vist interesse for nettstedet ditt, enten det er via firmaets nettside, Facebook eller på andre digitale flater. Dette viser det seg ofte å være både effektivt og lønnsomt sammenlignet med markedsføring mot nye kunder. Retargeting gir i tillegg god kunnskap om kundene dine.

Merk: Datatilsynet jobber fortsatt med personvernloven som trer i kraft 25.mai 2018. Hvilke konsekvenser dette vil ha for markedsføring mot eksisterende og nye kunder, vet vi derfor ikke. Vi sørger for å holde oss oppdatert på hvilke muligheter din bedrift har og etterfølger loven på vegne av deg så snart disse retningslinjene er fastsatt.

Kontakt oss i dag!

Vi gir dere et skreddersydd tilbud.