Du er invitert til et møte med Dikom

dikom-team

Kjersti-rund-300x300Vi ønsker å stille så forberedt som mulig

Vi håper du vil ta deg tid til å fylle ut dette skjema. Basert på informasjonen du fyller inn gjør vi en analyse som vi presenterer i møte. 

Vi ser frem til møtet vårt! 

Kjersti Bakke
Senior digital markedsfører

 

Fyll inn skjema