Video for å avlive myter om spiral

Video er en viktig del av innholdsproduksjon og merkevarebygging for de fleste bedrifter. Produksjon av video blir ofte sett på som veldig kostnadskrevende både tid og penger. Men video kan også gjøres i mindre skala. 

Case

En av våre kunder som driver en jordmorklinikk i Oslo ønsket å knuse myter og spre informasjon om og fakta rundt bruk av spiral. 

Video om spiral

Siden vi vet at målgruppen helts til konsemere innhold som video valgte vi å lage en liten video hvor en av jordmorene der svarte på noen vanlige spørsmål om bruk av spiral.

video-spiral-nettside

Vil du vite mer?

Hvis du vil vite mer om produksjon av video eller andre typer filmer er det bare å ta kontakt.

Ta kontakt