Facebook ads ga rekordomsettning


Se hvordan vi fikk båtturister til å strømme til vår kunde ved bruk av Facebook annonser.

Case

Son Gjestehavn ønsket at flere båtturister skulle legge turen til deres havn i sommer. 

Hvordan gikk vi frem

Vi anbefalte bruk av Facebook annonser for å øke oppmerksomheten og lede dem inn på en landingsside med mer informasjon og mulighet for å reservere plass. Ved å målrette mot de med rett interesse og som befant seg i et geografisk område som kunne være realistisk for å ta turen fant vi et godt publikum som ga god relevans. Ved bruk av A/B testing og variering av formater og innhold kjørte vi annonser gjennom hele sommeren.

Resultatet

Annonsene fikk god rekkevidde, lav kostnad, 3kr per klikk til landingssiden, og havnevertene fikk oppleve at mange ga dem tilbekemelding på at de hadde sett annonsen og blitt fristet til å ta turen. Resultatet var fulle havner og rekordomsettning for vår kunde. Siden bare et fåtall av plassene kunne reserveres var målet for kampanjen først og fremst merkevarebygging og å få båtturister til havnen noe vi absolutt lykkes med.

Ønsker du et uforpliktende møte?

Vi setter gjerne opp et uforpliktende møte hvor vi kan se hvordan vi kan hjelpe deg med gode resultater med annonser på Facebook eller i andre kanaler der målgruppen din er.

Ta kontakt